تحلیل

بایدن و ایران،ایران و بایدن

بایدن و ایران،ایران و بایدن

دکتر رامتین رضایی عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

جنگ قره باغ،ریشه ها و چشم انداز آینده

جنگ قره باغ،ریشه ها و چشم انداز آینده

شصت و دومین نشست گروه تلگرامی  مطالعاتی روابط بین الملل ...

بررسی اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات امریکا(بخش پایانی)

بررسی اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات امریکا(بخش پایانی)

پنجاه و نهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل ...

گزارش

 معامله قرن وتأثیر آن بر آینده خاورمیانه

معامله قرن وتأثیر آن بر آینده خاورمیانه

گفتگو با دکتر احمد زید آبادی چهل وششمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل ...

کارگاه آموزشی جنگ و صلح

کارگاه آموزشی جنگ و صلح

انجمن علمی مطالعات صلح ایران گزارش ازدکتر رامتین رضایی دبیراجرایی کمیته روابط بین الملل انجمن صلح ...

تحولات اخیر خلیج فارس؛ چگونگی تحقق نظم امنیتی پایدار

تحولات اخیر خلیج فارس؛ چگونگی تحقق نظم امنیتی پایدار

جواد حیران نیا دکترای روابط بین الملل پژوهشگر مسائل خاورمیانه  چهل و چهارمین هم اندیشی گروه مطالعات...

فرهنگ و روابط بین الملل

فرهنگ و کرونا

فرهنگ و کرونا

سیده مسعوده میر مسعودی سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل ...

روانشناسی سیاسی

روانشناسی سیاسی

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

تئوری های گلدان ذوب و کاسه سالاد

تئوری های گلدان ذوب و کاسه سالاد

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

کتابخانه

در دفاع از پوپولیسم چپ

در دفاع از پوپولیسم چپ

شانتل موف ترجمه: حسن اعمائی، بهزاد نیاز آذری

دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

تالیف: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

انقلاب پنهان کره شمالی :چگونگی تحول اطلاعات زیر زمینی یک جامعه بسته

انقلاب پنهان کره شمالی :چگونگی تحول اطلاعات زیر زمینی یک جامعه بسته

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرنی روابط بین الملل ...

سخن سردبیر

آیا امریکا با انتخاب جوبایدن مسیر متفاوتی در آینده خواهد داشت؟

آیا امریکا با انتخاب جوبایدن مسیر متفاوتی در آینده خواهد داشت؟

سیده مسعوده میر مسعودی سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل ...

یادداشت

ترامپ 2020 ترامپی که خود را پیش از انتخابات باخت

ترامپ 2020 ترامپی که خود را پیش از انتخابات باخت

نسیبه حق گو کارشناسی ارشد روابط بین الملل ...

شباهت انتخابات 2020 امریکا با دموکراسی شکننده

شباهت انتخابات 2020 امریکا با دموکراسی شکننده

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط ...

هوش مصنوعی و دموکراسی

هوش مصنوعی و دموکراسی

رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل ...

فاشیسم در امریکا

فاشیسم در امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط ...

مسابقه اسلحه سازی هوش مصنوعی ایالات متحده و چین

مسابقه اسلحه سازی هوش مصنوعی ایالات متحده و چین

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط ...

مفاهیم و نظریه های روابط بین الملل

هوش مصنوعی وتوازن قدرت

هوش مصنوعی وتوازن قدرت

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله روابط بین الم...

هوش مصنوعی و روابط بین الملل

هوش مصنوعی و روابط بین الملل

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

استثناگرایی  در سیاست خارجی

استثناگرایی در سیاست خارجی

زهرا شریف زاده دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگ...

همایش-آموزش-پژوهش