تحلیل

جنگ سرد بین امریکا وچین(بر اساس  نظریه وابستگی متقابل پیچیده کوهن)

جنگ سرد بین امریکا وچین(بر اساس نظریه وابستگی متقابل پیچیده کوهن)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

چرخش جامعه از فضای خطر به فضای بی تفاوتی در دوران کرونایی(با نگاهی به "نظریه جامعه خطر خیز")

چرخش جامعه از فضای خطر به فضای بی تفاوتی در دوران کرونایی(با نگاهی به نظریه جامعه خطر خیز )

سیده مسعوده میر مسعودی سر دبیر مجله ایرانی روابط بین الملل ...

بررسی انتخابات 2020 امریکا

بررسی انتخابات 2020 امریکا

تاثیر سیاست های داخلی وخارجی بر رقابت نامزدهای انتخاباتی امریکا دکتر مهدی نوربخش ...

گزارش

 معامله قرن وتأثیر آن بر آینده خاورمیانه

معامله قرن وتأثیر آن بر آینده خاورمیانه

گفتگو با دکتر احمد زید آبادی چهل وششمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل ...

کارگاه آموزشی جنگ و صلح

کارگاه آموزشی جنگ و صلح

انجمن علمی مطالعات صلح ایران گزارش ازدکتر رامتین رضایی دبیراجرایی کمیته روابط بین الملل انجمن صلح ...

تحولات اخیر خلیج فارس؛ چگونگی تحقق نظم امنیتی پایدار

تحولات اخیر خلیج فارس؛ چگونگی تحقق نظم امنیتی پایدار

جواد حیران نیا دکترای روابط بین الملل پژوهشگر مسائل خاورمیانه  چهل و چهارمین هم اندیشی گروه مطالعات...

فرهنگ و روابط بین الملل

روانشناسی سیاسی

روانشناسی سیاسی

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

تئوری های گلدان ذوب و کاسه سالاد

تئوری های گلدان ذوب و کاسه سالاد

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

نسبی گرایی فرهنگی(Cultural Relativism)

نسبی گرایی فرهنگی(Cultural Relativism)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

ترجمه

آغاز یک پایان برای نفت؟

آغاز یک پایان برای نفت؟

انرژی در دنیای پس از همه گیری - مایکل تی کلر

تئوری کمی روابط بین الملل:رویکردها و دستورهای احتمالی

تئوری کمی روابط بین الملل:رویکردها و دستورهای احتمالی

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

کتابخانه

در دفاع از پوپولیسم چپ

در دفاع از پوپولیسم چپ

شانتل موف ترجمه: حسن اعمائی، بهزاد نیاز آذری

دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل

تالیف: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

انقلاب پنهان کره شمالی :چگونگی تحول اطلاعات زیر زمینی یک جامعه بسته

انقلاب پنهان کره شمالی :چگونگی تحول اطلاعات زیر زمینی یک جامعه بسته

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرنی روابط بین الملل ...

یادداشت

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت پایانی)

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت پایانی)

تدوین :زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی...

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت اول )

مؤلفه های تأثیر گذار بر آینده روابط امریکا و عربستان(قسمت اول )

تدوین: زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی...

اگر چین رهبری جهان را به عهده بگیرد چه؟

اگر چین رهبری جهان را به عهده بگیرد چه؟

فائزه قاسمی دکترای روابط بین الملل ...

بازاندیشی مفهوم امنیت بین الملل پس از کرونا:ضرورت یا توهم؟

بازاندیشی مفهوم امنیت بین الملل پس از کرونا:ضرورت یا توهم؟

علیرضا باقری رونقی دانشجوی دکتری روابط بین الملل پ...

مفاهیم و نظریه های روابط بین الملل

هوش مصنوعی وتوازن قدرت

هوش مصنوعی وتوازن قدرت

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله روابط بین الم...

هوش مصنوعی و روابط بین الملل

هوش مصنوعی و روابط بین الملل

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

استثناگرایی  در سیاست خارجی

استثناگرایی در سیاست خارجی

زهرا شریف زاده دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگ...

همایش-آموزش-پژوهش