شما اینجا هستید: Homeتحلیل

آینده پژوهی ارتباط ایران و عربستان با نگاهی گذرا به تحولات اخیر در خاورمیانه

سیده مسعوده میر مسعودی

گزارش بیست وهفتمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

اصول راهبرد خاورمیانه‌ای ترامپ

روح اله سوری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تبیین رفراندوم کردستان در چارچوب نظریه شناسايي

رامتین رضایی:عضو هیئت تحریریه

گزارش بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اسلام در خاورمیانه

دکتر محمد رضا دهشیری

بیست ودومین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

روهينگيا: مثلث تعارض قومی؛ مذهبی و سیاسی

رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

واکاوی قدرت و نظام بین الملل در موضوع سعدالحریری

محمد علی هژبری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پارادکس ایران در برابر استقلال خواهی کردهای عراق

دکتر محمد منصور نژاد

ادامه مطلب...

سناریوهای پیش روی همه پرسی استقلال کردستان

روح اله سوری: کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

متغیرهای تاثیر گذار بر روابط ایران و عربستان

دکتر شقایق حیدری

بیست ودومین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

 

ادامه مطلب...

جایگاه آسیا –پاسیفیک در آینده سیاست خارجی امریکا

دکتر امیرهوشنگ میر کوشش-
رامتین رضایی

ادامه مطلب...