شما اینجا هستید: Homeتحلیل

رفراندم استقلال اقلیم خود مختار کردستان عراق گامی در اجرای طرح خاورمیانه جدید

سیده مسعوده میر مسعودی

بیستمین هم اندیشی تلگرامی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل 

ادامه مطلب...

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام

گزارش جلسه گفت و گو و پرسش و پاسخ با حضور  دکتر سید حسین موسویان

گروه مطالعات روابط  بین الملل

ادامه مطلب...

بحران تحریم قطر توسط عربستان :پیامدها، ریشه ها و نتایج احتمالی

سیده مسعوده میر مسعودی:سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

هفدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

خاورمیانه و ضرورت تغییردر نگرشهای فرهنگی و گفتمانی (نقد توطئه باوری در چارچوب سازه انگاری)

رامتین رضایی، عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 شانزدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

سلسله مباحث  "ابهام در آینده خاورمیانه"

ادامه مطلب...

بحران تحریم «شعب ابی طالبی» قطر؛گونه شناسی بحران،دلایل و عکس العمل ها

صالح سلاورزی زاده: دانشجوی دکتری روابط بین الملل

ادامه مطلب...

مخازن فکری خشونت در خاورمیانه : مورد داعش

دکتر قدیر نصری

نوزدهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

محمدعلی هژبری :دانشجوی دکتری علوم سیاسی

هجدهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

عراق و دوران گذار

علی ساجد : کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا

ادامه مطلب...

لزوم کنش‌گری فعال و همه‌جانبه ایران در مقابل پروژه سدسازی ترکیه

رضا کدخدازاده : عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

گونه شناسی حوادث تروریستی تهران

رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...