شما اینجا هستید: Homeتحلیل

پیروزی دیپلماسی در عصر تنش ها ی جهانی

سیده مسعوده میر مسعودی: عضو هیات تحریریه

ادامه مطلب...

دیپلماسی علمی و فناوری از دیدگاه امنیت ملی

متن کامل سخنرانی دکتر امیر هوشنگ میرکوشش در نشست هم اندیشی دیپلماسی علمی و دانشگاهی بعد از تحریم ها در 13 بهمن 1392 در دانشگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب...

مذاکرات در اسفند و نتیجه در فروردین، از قوام تا ظریف

 

 رضا کدخدازاده: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

راه نجات عربستان سعودی : ایجاد نظام مشروطه سلطنتی

حمید رضا جواهری- عضو هیات تحریریه

ادامه مطلب...

تاملی در مفهوم «حق غنی سازی» - عباس عراقچی

آقا! انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟» این جمله معروف مرحوم مدرس خطاب به وثوق الدوله نخست وزیر آخرین شاه قاجار، پس از تنظیم قرارداد استعماری 1919 با دولت انگلیس است.

ادامه مطلب...

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی اعتدا ل گرا

متن کامل سخنرانی دکتر امیر هوشنگ میرکوشش در همایش دیپلماسی نوین و سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

ادامه مطلب...

تغییر ژئوپولیتیک انرژی جهاندکتر امیر هوشنگ  میر کوشش

ادامه مطلب...