شما اینجا هستید: Homeتحلیلروز خبرنگار

روز خبرنگار

سیده مسعوده میر مسعودی

 روز هفدهم مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی، 17 مرداد ماه را به عنوان "روز خبرنگار" نام گذاری کرد.
در این نوشته سعی دارم اندکی در مورد خبرنگاری و اندیشه حاکم برای حرفه را مورد کنکاش قرار دهیم .اصولا آزادی بیان یکی از شروط اصلی در حکومت های دموکراتیک است و خبرنگاران هم  به عنوان قشر پیشرو در این مفهوم می تواند بیان کننده وضعیت حکومت و انعکاس میزان دموکراسی در آن کشور محسوب شود
اگر بخواهیم روی یک کشور یک سنجش بینابینی داشته باشیم میزان حرمت خبرنگاران و میزان فعالیت آنها می تواند یک آیتم اصلی محسوب شود. کشوری که بتواند  موضوع  آزادی بیان و انعکاس نظرات ملت خود را در بین ملت خود حل کند خواهد توانست  مسیر را برای ادای سایر مفاهیم دمو کراتیک   هموار  کند .
 در کشورهایی  که خبرنگاران  آزادانه  نظرات مردم را انعکاس می دهند و هیچ فشاری از طرف دولت حاکمه متحمل نمی شوند از نظر ساختار حکومتی با شاخص های دیگر حکمرانی خوب مثل میزان پاسخگویی و شفافیت  و... در رده دموکراتیک قرار می گیرند واز نظر سیاسی نیز تصمیم گیران مسائل مهم می توانند در پروسه های مربوط به  مردم بهتر تصمیم بگیرند . با تبریک این روز به خبرنگاران همه کشورهای جهان و بالاخص ایران عزیز ،امیدوارم همه دولت ها به این نتیجه برسند که نظرات ملت و انعکاس آن توسط خبرنگاران  می تواند به آنها در تصمیم گیری منافع ملی محور کمک کند و ازنظر پرستیژ جهانی نیز کشورهای آزاد از قید وبند  و دارای حکمرانی خوب  محسوب شوند.

97/5/17