شما اینجا هستید: Homeتحلیلصلح و دوستی در دنیای امروز (به مناسبت روز حافظان صلح ملل متحد)

صلح و دوستی در دنیای امروز (به مناسبت روز حافظان صلح ملل متحد)

سیده مسعوده میرمسعودی: سردبیر

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیم و هنجارهای دموکراتیک و کاربرد عملی آنها در دنیای امروز دچار دگردیسی شده  و بدنبال این موضوع ،حافظان صلح و دوستی و همچنین استراتژی عملکردی دوستداران این نوع هنجارها نیز ، دچار تغییر رفتاری شده است که در نهایت منجر گردید مواضع متفاوت تری از قبل در پیش گیرند .حقوق بشر  یکی از نتایج صلح است و حفظ و حرمت آن در جهان یکی از ابزارهای اجرا و تامین صلح برای ملت ها است با نگاهی به عملکردها در جهان امروز می توان دید این هنجار در اکثر کشورها به عنوان یک مفهوم واسطه ای برای اعمال برخی رفتارها در راستای اجرای  اهداف سیاسی کشورها تبدیل شده است .
در تنش های اخیر در مناطق مختلف خاورمیانه به وضوح دیده شد که همان کشورهای حافظ و هواداران صلح و حقوق بشر در بیشتر مقاطع زمانی درست جایی که منافع آنها به خطر افتاد کاملا سکوت کرده و این گونه صلح را به زنجیره کشیدند. هرچند دلایل ایجاد سازمان های ملل متحد در جهان این بود که سازمان‌هابه عنوان یکی از مهمترین ساختارها برای حفظ صلح باشند  و بتوانند خط های سبز صلح را ایجاد کنند و قدرت عمل اجرایی داشته باشند اما در حال حاضر سازمانهای بین المللی و مدافع حقوق بشر و هواداران صلح در اکثر مواقع ، در نهایت به بیانیه ای در محکومیت در حرمت شکنی در صلح  اکتفا می کنند .
سوال اساسی این است که چرا جهان به جای صلح سازی به سازی برای صلح هارمونیک با اهداف خاص پیش می رود ؟ کجا این قوانین صلح ساز به بن بست می رسد که این چنین نتیجه ای عاید می شود؟یا بر عکس، شاید صلح امروزی مترادف با صلح خاص از دید یک بینش است ؟ یا صلح تعاریف متفاوت در زمانهای متفاوت دارد؟ و تعریف صلح ثابت نیست پس انتظار داریم  استراتژی بدنبال آن هم، با صلح جدید تعریف  شود .
در هر حال در عصر جهانی شدن که دو گانگی، سیاست اکثرا کشورها تعریف و منافع ،محور اصلی روندها و استراتژیها قلمداد می شود و کشورها برای رسیدن به منافع بیشتر از همه ابزارها، از جمله صلح و حقوق بشر در جهت اهداف و مقاصد خود استفاده می کنند بعید نیست که عملکرد صلح را هم  بتوان دوگانه یا چند گانه  تصور کرد . البته باز با این انتقادها می توان افرادی را دیدکه در زیر پرچم سازمانهای مدافع  حقوق بشر و صلح ،صادقانه فضای سبز صلح را ایجاد می کنند و سعی می کنند از اهداف صلح دور نشوند و چه بسیار کسانی هستند  که در این راه جانشان هم از دست داده اند. با ادای احترام به این گروه ها و این افراد ،غیر نظامیان در هر جنگ یا تنشی آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و در این نقطه است که عمل حافظان صلحی که تحت لوای سازمانها وارد عمل می شوند بیشترین تاثیر را در انعکاس عملکرد سازمانهای مدافع صلح به نمایش گذاشته اند و به واقع عملکرد اصلی سازمانهای مدافع صلح نیز در این نقطه است و شاید به جرات می توان گفت جور تمام عملکرد مثبت و بحق این سازمانها را هم همین گروه ها بر دوش دارند و حرمت صلح  مدیون این افراد است .

روز 29 می روز این حافظان صلح و مدافعان حفظ حقوق بشر انسانی بر دوست داران صلح فرخنده باد .