شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرنگاه اجمالي به خشونت و افراطی گري

سخن سردبیر

نگاه اجمالي به خشونت و افراطی گري

سیده مسعوده میر مسعودی

 27 آذر ،روز جهاني دوري از خشونت و افراط گري

خشونت و  افراط گري دو مفهوم کاملا در هم پيچيده و چند وجهي است که کاملا  باهم  زنجيره شده اند .خشونت مي تواند در وجوه مختلف در جامعه خودنمايي کند از مسائل فردي تا مسائل  اجتماعي را در بر مي گيرد و در بعضي اوقات از چارچوب مفهومي خود فراتر مي رود و شکل افراطي مي گيرد و افراطي گري را در اجتماع گسترش مي دهد .
 افراط گري ،خشونت بلوغ يافته در همه زمينه ها است که معضل جدي براي جامعه امروز در خاورميانه است .چرا تاکيد بر خاورميانه مي کنيم چون در کشورهاي توسعه يافته اين معضل بنوعي حل شده يا حداقل به کنترل در آمده است .
 در خاورميانه اين موضوع  خصوصا در موضوعات مذهبي بسيار  پررنگ بوده و است . داعش نمود عيني اين نگرش است که نوعي افراط گرايي بنيادي در مذهب به نمايش گذاشته و باعث وقايع غير انساني در جهان شده است .هرچند در نمود خارجي اين گروه  از بين رفته ولي مثل سرطاني که مورد درمان قرار گرفته تاثير جدي در ذهن ها گذاشته است.
خشونت ها که حاصل جهل افراد و بنوعي از نظر روانشناختي بيماري روحي محسوب مي شود ، حاصل عقده هاي فرو خورده شخص و يا حاصل تربيتي خاص در سطوح مختلف است .براي ريشه کني اين معضلات بايد لايه به لايه از روانشناختي تا روابط بين الملل بطور جدي آنها را آناليز کرد و در هر مرحله اي به کمک کارشناسان حرفه اي براي درمان آن تلاش کرد .
بنظر نويسنده اولين لايه روانشناختي افراد  است که بسيار مهم و کليدي است .جامعه اي که در آن  اعضاي هر صنفي از نظر روحي آسيب ببينند بنوعي آمادگي براي توليد خشونت و در ادامه افراط گري را دارد .  به همين خاطر است  که جوامع توسعه يافته ،رفاه فردي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار مي دهند که از خشونت هاي بوجوده آمده در ذهن افراد جلو گيري کنند و اين مي تواند شروع مناسبي،براي دور کردن يک جامعه از اين معضل بزرگ باشد . جامعه اي که رفاه نسبي براي  افراد آن ايجاد شده باشد  و حاکميت قانون نيز در اجتماع نهادينه شده ،مي تواند راهکارهاي سهل تري  براي مقابله ارائه دهد .
در لايه دوم همانطوريکه گفته شد اگر حاکميت قانون همان طوريکه در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد باشد قدرت پذيرش افراد را در آن اجتماع افزايش داده  و افراد  مي توانند وقايع را  آناليز کنند و با مسائل موجود در اجتماع بهتر کنار بيايند و احساس امنيت بيشتر  کنند و رفتارهاي خشن و افرا طي کمتري از خود بروز  دهند .
نتيجه گيري : رعايت هنجارهاي کشورهاي توسعه يافته  و ايجاد اطمينان در گروه هاي مختلف جامعه و هم چنين ايجاد رفاه نسبي براي افراد  مي تواند حداقل خشونت هاي آشکار را از بين ببرد و جامعه را به طرف آرامش و دوري از خشونت و تنش ببرد . اميد است تصميم گيران کليدي کشور و مديران با نهادينه کردن قوانين  بدون توجه به جنسيت و نژاد و مذهب و ....بتوانند حداقل رفاه نسبي و با احترام به کرامت انساني ، جامعه ي بدور از خشونت و افراط گري به نمايش بگذارند .

بیست و هفتم آذر ماه 1396