شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرعملیات شاخه زیتون ترکیه در سوریه ؛ پرواز بلند یا بلند پروازی

سخن سردبیر

عملیات شاخه زیتون ترکیه در سوریه ؛ پرواز بلند یا بلند پروازی

سیده مسعوده میر مسعودی

حملات هوایی  جنگده های ترکیه و بدنبال آن حملات زمینی آن در ژانویه2018  به شمال سوریه ومنطقه  عفرین  ودر ادامه به منبج  موجی از انتقادات کشورهای منطقه و فرامنطقه ای  را به  سیا ست های  ترکیه  برانگیخت.دراستی  هدف  ترکیه از این حملات چیست؟
آیا واقعا ترکیه به دنبال پاک سازی منطقه از تروریست ها و مهاجم  های کرد وای .پی.جی و یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک است که مثل پ.ک.ک، مخالفان قدیمی اردوغان هستد؟ یا به گفته ترکیه ایجاد "منطقه امن" برای سه میلیون آواره  سوری از جنگ داخلی آن کشور است که در ترکیه ساکن هستند؟
ترکیه با سوریه 1200 کیلومتر  مرز مشترک دارد و این استراتژی ترکیه  با فرض  ایجاد منطقه امن با سی کیلو متر عمق  ، تا حدودی منطقی است ولی دلیل ترکیه در پوسته داخلی تحقق  این امر نیست . با توجه به اینکه استراتری های ترکیه در منطقه همیشه سیاست دوگانه و دو وجهی بوده و  در بیشتر موارد اهداف اعلامی اش با عملکردهای  اعمالی اش منطبق  برهم نبوده .در این مورد هم می تواند این منطق  ترکیه بیشتر هدف اعلامی محسوب شود و وجه آشکار این حمله برای همسو کردن بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای با خود باشد .
ترکیه در مورد کردها همیشه مواضع تهاجمی داشته و این موضوع را در بررسی های تاریخی در دودهه گذشته هم  به وضوح  می توان دید با اینکه در داخل ترکیه نیز کردها با دولت مرکزی ترکیه تعامل داشته اند ولی همیشه سیاست شک و ظن به آنها برای سرنگونی حکومت نسبت به آنها وجود داشته و در خارج ترکیه نبز ظن  تجزیه طلبی به کردها ی  خارج خاک ترکیه و پیوستن کردها ی  داخل ترکیه به آنها وجود داشته است .
در پوسته داخلی ترکیه با احساس خطر از طرف پ پ ک و شاخه های فرعی آن حس کرده و با این عمل سعی دارد در دولت آینده سوریه سهم کردها را کم کرده و تابع همیشگی از کردها بدون سهم اضافه چه در دولت ترکیه و در دولت سوریه داشته باشد .اردوغان  سعی دارد با کارت آوارگان  سوری و پیشنهاد منطقه امن ،نظر مساعد آمریکا و متحدان   اروپایی اش آمریکا را بدست آورد چون سه میلیون سوری در ترکیه بیشترین تهدید را برای اروپا دارد و ترکیه برای  این آوارگان ،حکم مسیر ترانزیت را دارند و ترکیه مقصد این آوارگان  نیست
دومین هدف ترکیه از این حمله ، نمایش پرستیژ برای قدرت نمایی است چون ترکیه هم از نظر منطقه ای ژئوپولتیک  مناسبی برای بازی بین آمریکا و روسیه دارد و هم اینکه با این کارت دشمنان دیرینه خود یعنی کردها ی  پ پ ک را می تواند در حد و اندازه یک اپوزیسیون کوچک نگه دارد و هم منطقه ای امن برای آوارگان سوری به عمق سی کیلومتر ایجاد کند و بار مالی و مدیریتی این موضوع  را به دوش سازمان ملل بیاندازد.
ولی این سوال پیش می آید که ترکیه با کدام کردها می جنگد کردها ی شمال ترکیه که متحد روسیه هستند یا کردها شمال شرقی که متحد آمریکا هستند .کردها در این مدت جنگ داخلی سوریه توانسته اند فرامنطقه ای عمل کنند و در استراتژیکی خود بدنبال مالکیت کل سوریه هستند نه منطقه ای محدود و یا منطقه خودمختار و تجزیه شده .پس ترکیه با این حمله از حدود اندازه خود فراتر رفته و شاید به قول عطوان سردبیر روزنامه القدس العربی دست به خودکشی سیاسی زده و با عملیات شاخه زیتون از در خت تنومندی بالا رفته که فقط با نردبان روسیه می تواند پایین بیاید
ایران هم نیز با دور نگه داشتن خود از این موضوع سعی دارد از جنگ دیگر در خاورمیانه بپرهیزد چون موضوع مهمتری مثل برجام و انتقادات شدید آمریکا را به سیا ست های اعمالی اش در منطقه را دنبال می کند . بنظر نویسنده  این تحلیل،  ترکیه با این بلند پروازی ، پروازی بلندتر از قد قواره و پتانسیل خود به نمایش گذاشته که سقوط طاقت فرسایی را بدنبال خواهد داشت  و  در آینده نتیجه  این موضوع بیشتر آشکار خواهد شد مگر اینکه دولت های  فرامنطقه ای ذینفع ، تاکتیک مناسبی برای رهایی از این بلند پروازی برایش مهیا کنند.

 96/11/2