شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرامواج پر تلاطم تنش درخاورمیانه، تا چه زمانی ادامه دارد

سخن سردبیر

امواج پر تلاطم تنش درخاورمیانه، تا چه زمانی ادامه دارد

سیده مسعوده میر مسعودی

تلاطم امواج سهمگین جنگ و تنش و از همه مهم تر امواج درگیری قدرت های بزرگ چندین سال است که این منطقه که تلاقی تمدن های بزرگ را در تاریخ خود دارد گرفتار کرده است . ایران و عربستان  و ترکیه به عنوان کشورهای مطرح در این منطقه که حکم بازیگران مسلط را دارند هرکدام با قدرت بزرگ خارج از منطقه ائتلاف کرده اند .و کشورهای ضعیف مثل یمن و سوریه و عراق  به جولانگاه رقابتی این بازیگران در آمده است .
براستی خاورمیانه این چاله نفتی دنیا به کجا چنین شتابان می رود؟
یک ضرب المثل ایرانی است که همسایه ات را نگه دار چون حتما در مسیر زندگی کارت به همسایه می افتد ولی امکان دارد هیچوقت کارت به بزرگ دورنیافتد .با گسترش این ضرب المثل  به منطقه خاورمیانه ، رسم همسایه داری مهم ترین اصل که در این منطقه اجرا نمی شود .عربستان  یمن را در فشار قرار داده و ایران را متهم به حمایت از حوثی‌ها می کند در صورتیکه خود  در این کشور متهم به  نسل کشی است .
بهرحال این  گونه رفتار بازیگران در  منطقه  ناشی از دو موضوع است .اول موضوع ملت-دولت سازی که در این منطقه در بیشتر کشورها وجود ندارد و هنوز به مرحله بلوغ سیاسی نرسیده است ودوم: موضوع رفتار ایدئولوژیکی بیشتر بازیگران است که دین را سیاسی کرده و از این موضوع استفاده حکومتی کرده اند .فرقه‌ های مختلف در این منطقه اجازه ظهور پیدا کرده و جنگ های فرقه ای ایجاد کرده اند .و تصمیم گیرهای عقلانی جای خود را به تصمیم گیرهای تمامت خواهانه  داده است .
در عصر حاضر که انقلاب رسانه ای و ارتباطی گسترش پیدا کره هیچ خبری و رویدادی از نظر ها پنهان نمی ماند و سواد سیاسی ملت ها بالا رفته عملا خاورمیانه در حال گذار است  .خاورمیانه آینده می تواند تغییر نماید و بازیگران تصمیم گیر راه های عقلانی را پیش روی ملت ها  قرار دهند. به نظر نویسنده در این گذار ایران جایگاه رفیعی خواهد داشت بشرطی  که بتواند در این برهه تصمیمات عقلانی و در راستای مصالح کشور بگیرد .
96/1/21