شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرسخن سردبیر به مناسبت روز قلم

سخن سردبیر

سخن سردبیر به مناسبت روز قلم

سیده مسعوده میر مسعودی

14 تیر روز قلم ، روز این ابزار قدرتمند است که می تواند دنیا را دگرگون کند ،مسیرها را تعیین کند،ایده خلق کند هم آزادی بدهد و هم آزادی بگیرد هم حاشیه ها  و متن ها را ایجاد کند و  ....
براستی در عصر جدید جایگاه  این ابزار قدرتمند کجاست؟
 آیا قلم توانا هم اکنون در حاشیه است یا در متن ؟ برای پاسخ به این پرسش ،باید زمینه بازیگری این ابزار را موشکافانه شناخت و آن گاه نظر داد .
در فضای گفتمان امروزی، انسان ها با ایده هایشان در محور اصلی قرار دارد .دنیای امروز مخصوصا با حکومت های که شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتری دارند و  در کشور داری مطابق با ادبیات دموکراتیک good governance پیش می روند. قلم هم فرمانروایی می کند به قلم ها احترام گذاشته می شود .قلم ها ارج و قرب دارند .قلم ها تحمل منطق را دارند ،قلم ها توانا هستند ،تحت فرمان حقیقت هستند و برای حقیقت می نویسند .ترس ندارند و آزادانه حرکت می کنند .
متاسفانه در خاورمیانه قلم هنوز در حبس است نمی تواند آزادانه حرکت کند باید تحت فرمان باشد . قلم ها همیشه سبز نیستند و گاهی سرخ گون می شوند
بنظر نویسنده ،آزادی قلم می تواند اولین قدم در رهایی جوامع از قید و بند  است. قلم مشروط همیشه باید احتیاط کند در یک راه محصور شده حرکت کند .
کار جامعه ای  که بخواهد راه احترام به حقوق بشر را طی کند باید قلمش آزاد باشد و توان انعطاف پذیری داشته باشد و هم چنین نویسنده  باید در برابر  نوشته هایش پاسخگو باشد و بتواند خود را برای انسانیت اثبات  کند .
قلم های پرتوان می تواند حتی یکی از شاخص های قدرت دولت ها باشد و شاید  یک پتانسیل برای رقابت نیز  به حساب بیاید .
قلم ها همیشه باید بیدار باشند تا ملتی را هدایت کنند .گفتمان قلم اگر در فضای رها از ترس حرکت کند می تواند نقشه های راه را ترسیم کند .
با تبریک  14 تیر روز قلم،  برای همه اهالی قلم در هر جای دنیا آرزوی آزادی این ابزار قدرتمند از ترس و رهایی را دارم.