شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیراقتصاد موفق در گرو تفکر طراحی در اقتصاد

سخن سردبیر

اقتصاد موفق در گرو تفکر طراحی در اقتصاد

سیده مسعوده میر مسعودی

این روز ها هر روز شاهد اعتراضات گسترده ملت برای نارضایتی های اقتصادی هستیم از افزایش ارز گرفته تا مطالبات مردم از بانک های خصوصی و اعتراضات کارگران کارخانه ها تا کمپین های معلمان برای دریافت حقوق ها . با بررسی این موارد ،این سوال پیش می آید که چرا دولت تدبیر و امید برای این موارد تدبیری ندارد و اگر تدبیری دارد چرا این امید در مردم بوجود نمی آید که به دولت اعتماد کنند و به آن فرصت  حل مسئله را بدهند .
اگر بر هر کدام از این معضلات اقتصادی تمرکز کنیم می بینیم مشکل از مدیریت نادرست و نداشتن تفکر طراحی اقتصادی در آن مرکز هستیم . معمولا هر مجموعه اقتصادی برای خود باید یک گروه فکر اقتصادی داشته باشد که بتواند شرایط  مختلف را پیش بینی کند و برای آن راهکار داشته باشد این شرایط مختلف می تواند یک بحران طبیعی باشد تا یک بحران خاص مثل تحریم ها یا افزایش نرخ ارز . مثل شرایطی که هم اکنون در کشور ما حاکم است باید مجموعه های اقتصادی تفکر طراحی اقتصادی را برای این زمان ها از قبل برنامه ریزی می کردند .
البته در کشورمان در مسائل اقتصادی، موضوعی که جلوی این تفکر طراحی اقتصادی را می گیرد آن است که دولت در تمام پروژه های اقتصادی دخیل است و خصوصی سازی در ایران بدرستی تعریف نشده است .و دولت سعی دارد در تمام موضوعات اقتصادی سهام دار باشد و این معضل جدی برای اقتصاد ایران است.در این تحلیل سعی داریم ریشه یابی اقتصادی برای مطالبات کارگران و سایر اقشار معترض در ایران را داشته باشیم .
بنظر نویسنده معضل اصلی در نبود مدیریت صحیح در مجموعه های اقتصادی و گروه های مختلف مثل معلمان و دخالت و عدم مدیریت دولت در این مجموعه ها و گروه ها است . وهمین موضوع باعث شده که کنترل  ها دچار ناهماهنگی شود .تفکر طراحی یکی از موضوع های کلیدی در هر موضوعی است برای هر مجموعه ای باید یک اتاق فکر که در عوامل انسانی و ارزشمندی اقتصادی موضوع و بررسی بحران ها و مهمترین این گروه تولید ایده ها و خلاقیت ها باشد تا بتوانند این مجموعه ها و گروه ها را اداره کنند و دولت نیز در کنار این این مجموعه باشد نه مجموعه فراتر .
وقتی در فرانسه اعتراضات مردمی بر افزایش مالیات سوخت از حد تحمل ملت بالا رفت .مردم با اعتراض به این موضوع حد تحمل خود را به دولت متبوع اعلام کردند و دولت این موضوع را درک کرد که باید عقب نشینی کند چون مردم تحمل این افزایش اقتصادی را در سبد اقتصادی خود ندارند . و در مرحله بعد  هم دولت در کنار این صنف برای یک برنامه دیگر طراحی خواهد کرد . پس این دیپلماسی اقتصادی که بین دولت و ملت ایجاد می شود باعث حل موضوع به روش دموکراتیک می شود .
در ایران بنظر نویسنده عدم مدیریت در مقاطع بالاتر باعث شده ریشه ایجاد این مطالبات باشد و مهمترین موضوع عدم شفافیت اقتصادی  است. کشور مان هم اکنون در شرایط ویژه بسر می برد باید دولت روی کار گروه های اقتصادی با حساسیت های  ویژه ای  کار کند و تیم  های اقتصادی ویژه برای تمام مجموعه های اقتصادی و گروه های حساس مثل کارگران و کارمندان و معلمان تشکیل دهد .این گروه ها طبقه متوسط  جامعه را تشکیل می دهند و در مورد اینها باید بدنبال خط رفاه باشد نه خط فقر.در جامعه ای که دولت هنوز در مطالبات و افزایش یا کاهش خط فقر در طبقه متوسط است بسختی  خواهد توانست خود را از بن بست های اقتصادی رها کند .
دولت تدبیر باید امید را در طبقه متوسط  زنده نگه دارد طبقه متوسط .طبقه حساس در هر جامعه است و از دست دادن امید و بدنبال آن از دست دادن  انگیزه در جامعه ،روانشناختی مردم را مورد هدف قرار می دهد و این جدا برای یک حکومت نقطه عطف است و باید به آن توجه ویژه کند .دولت باید باید سیاست داخلی و مدیریت این مجموعه ها و گروه ها را مورد باز بینی دوباره قرار دهد و طراح های اقتصادی را بکار بگیرد و از ایده های نو استقبال کند تا بتواند خود را از این معضلات نجات دهد.ملتی که انگیزه زندگی را از دست بدهند مثل فرد بی انگیزه می شوند که چیزی برای از دست دان ندارند .تفکر طراحی اقتصادی یک فرایند قابل دسترسی برای برنامه ریزی با تیم های خبره اقتصادی است . امید داریم تصمیم گیران کلیدی کشور بر این مورد خاص تمرکز کنند تا بتوانند بحران های مختلف اقتصادی و...را مهار کنند .
97/9/14