شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرچالش های نخست وزیر جدید انگلستان (قسمت اول)

سخن سردبیر

چالش های نخست وزیر جدید انگلستان (قسمت اول)

سیده مسعوده میر مسعودی

دور تازه برگزیت با نخست وزیر جدید انگلستان

بوریس جانسون با کسب2/3درصد آرا از سوی  160عضو محافظه کار، نخست وزیر انگلیس شد. مردی با یک شجره نامه رنگارنگ و بقول خودش "دیگ ذوب تک نفره "، توانست سکان تصمیم گیرهای سیاسی انگلستان را بدست بگیرد. مردی که از 2008 تا 2015 شهردار لندن بود و توانست با رفتارهای متفاوت ،خود را به دنیا بشناساند. حال با اسکان در خانه شماره 10 لندن در نقش نخست وزیری چه چالش های در این پست پیش رو خواهد داشت. هدف این مقاله تمرکز بر موضوع مهم  سیاست داخلی است .
چالش عمده بوریس جانسون در سیاست های اختصاصی انگلستان و اتحادیه اروپا ، موضوع برگزیت است مسئله یا به عبارت دیگر سیاست عجولانه ای  که دیوید کامرون برای انگلستان با رفراندم سال 2016رقم زد، البته با این اطمینان که مردم رای به خروج از اتحادیه نمی دهند و انگلستان مهد حکومت مردم بر مردم است. اما در نهایت با کمال ناباوری ، مردم انگلستان با رای 51/89 درصد تمایل خود به خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کردند. و اتفاقا کمپین جانسون با شعار رای به "استقلال انگلستان " توانست کفه ترازو را به خروج از اتحادیه اروپا سنگین تر کند. و از آن به بعد انگلستان با موضوع برگزیت درگیر است و شاید انتخاب امروز بوریس جانسون حاصل تصمیم دیوید کامرون در آن زمان بود، و حتی انتخاب ترزا می برای رسیدن به یک امتیاز بی دردسر برای انگلستان بی نتیجه ماند. و در واقع انتخاب بوریس جانسون به نوعی، گریز سیاست مداران و حل معضل برگزیت به زبان دیگر است .
 بعد از انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر  اکثر رسانه ها و خبرگزاریها معروف، او را " ترامپ بریتانیا " نامیدند ولی نویسنده این متن معتقد است شاید از نظر ظاهر شباهت های وجود داشته باشد اما در عمل کاملا متفاوت هستند .
ترامپ یک فرد اقتصاد محور مطلق است ولی بوریس جانسون بیشتر سعی دارد با رفتارهای نامتعارف، متفاوت دیده شود و سیاستی پشت این موضوع حداقل اقتصادی وجود ندارد . در اینجا باید اضافه کنم بعضی اوقات دموکراسی و در مجموع هنجارهای مثل آزادی و برابری در مرحله اجرا، گاهی باعث خواهدشد  نماینده ی طیفی از افراد به قدرت برسند که شاید شایستگی این نقش را نداشته باشد . جامعه مدرن به قول جمیز روزانا جامعه بی نظم و آنارشیک است و طیفی از افراد، هنجار شکنی را حمایت می کنند که کاملا رفتارهای هنجار شکن و متفاوت دارند و شاید پیروزی افرادی چون بوریس جانسون ها حاصل همین ورود کشورها به سطحی گردیده که حامیان این گونه افراد نیز  بیشتر شده است .
آن زمان که بوریس جانسون از برگزیت دفاع می کرد هیچ تفکر بنیادی بر این موضوع نداشت و در واقع جنبه تبلیغاتی آن را  مد نظر داشت و هم اکنون هم در نقش تصمیم گیرنده  اصلی  برگزیت ، احتمالا دچار مشکلات عمده ای خواهد شد. برگزیت یک فرآیند است و تا اجرا شدن و خروج از اتحادیه می تواند فرصت های بزرگی را از انگلستان بگیرد. همزیستی چند ساله با یک اتحادیه ، شبکه ای از سیاست های پیچیده ای اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و.. میان انگلستان و اتحادیه بوجود آورده که انفصال و گسستگی در دو طرف،
می تواند صدمات بسیاری از همه نظر مخصوصا از نظر فرصت های زمانی از دست هر دو طرف بگیرد که در این عصر سرعت و رقابت جبران ناپذیر است .
بوریس جانسون که توسط موجی از پوپولیست ها به این مقام رسیده است توانایی باز کردن گره کور برگزیت را ندارد. از طرفی دیگر، در برهه های از تاریخ شاید سیاست های دوگانه در تاریخ سیاسی جهان توانسته تعدادی از سیاست مداران بزرگ را در بزنگاه های حساس تاریخی کمک کند ولی در عصر انقلاب تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات کسی نمی تواند با سیاست "هر دم به سوی " سیاست موفقی داشته باشد .
 بوریس جانسون در سیاست های خود تقریبا غیر قابل پیش بینی است. و این ناشی از شخصیت این فرد است ولی انگلستان در این برهه که آمریکا سعی دارد قانون تبعیت از سیاست های" اول  را به اجرا بگذارد و  انتظار تبعیت مطلق از دوستان اروپایی خود دارد. انگلستان  نیاز به یک فرد قاطع دارد که سیاست محکمی داشته باشد تا بتواند سیاست مستقل خود را عملا به اجرا بگذارد .
 خروج از اتحادیه اروپا شاید بدترین گزینه برای انگلستان امروز باشد .
ازطرف دیگر در نقطه مقابل انگلستان ، در اتحادیه اروپا افراد دور اندیشی وجود دارد که سعی دارند انگلستان را بدون هیچ شرطی وادار به خروج بکنند و انتخاب بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر و تصمیم گیری نهایی  برگزیت ، می تواند کاملا به نفع اتحادیه اروپا عمل کند . باید منتظر اتفاقات  پیشرو ماند .در آینده چالش های پیشروی بوریس جانسون  نخست وزیر انگلستان بررسی  و  ارائه خواهد شد.

1398/5/5