شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیر31 اکتبر 2019 و آینده مبهم برگزیت(قسمت دوم)

سخن سردبیر

31 اکتبر 2019 و آینده مبهم برگزیت(قسمت دوم)

سیده مسعوده میرمسعودی

برگزیت ارثیه زمامداری دیوید کامرون ،همچنان پرونده جاری و مشکل پیش روی در سیاست خارجی و داخلی انگلستان است . پیشنهاد جنجالی خروج از اتحادیه اروپا که موافقان و مخالفان سرسختی هم در مجلس انگلستان و هم احزاب و هم بین مردم دارد هم چنان آینده ای مبهم دارد .در حال حاضر با به قدرت رسیدن بوریس  جانسون که خود از موافقان خروج بدون توافق است برگزیت وارد مرحله حساس تری شده .
 طرح انتخابات زود هنگام یکی از معضلات دولت بوریس جانسون است   همین موضوع برای کسانی که مخالف خروج ویا خروج با توافق هستند سه موضوع را بدون سوال می گذارد اول موضوع تکلیف سه و نیم میلیون اروپایی های داخل بریتانیا  و مرز انگلستان با ایرلند شمالی و بدهیها  و حساب های اقتصادی فی مابین بین اتحادیه اروپا و انگلستان و البته موضوع قراردادهای اقتصادی و اجتماعی که بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا  داشت همه مشکلات خروج بدون توافق است که ذهن مخالفان خروج بدون توافق را به خود مشغول کرده است .
در اینجا این سوال پیش می آید که آیا نیت اصلی انگلستان  خروج از اتحادیه اروپا  است  یا در مخمصه ای بنام برگزیت گرفتار شده است و قادر به حل  یا حفظ منافع ملی انگلستان و پرستیژ جهانی انگلستان نیست؟
بنظر نویسنده مطلب ،در پوسته داخلی تر این هیاهوی قبل از خروج در 31 اکتبر ،پروپاگاندا یی است برای اینکه پوششی برای ماندن با عزت باشد واین خروج صورت نگیرد ولی پرستیژ انگلستان در پی این تصمیم ناپخته خروج از اتحادیه و رای مردم به خروج را بنوعی پنهانی نگه دارد.اتحادیه اروپا  مخصوصا اعضای اصلی آن یعنی آلمان و فرانسه از شروع  اعلام برگزیت  نسبت به انگلستان  در مورد برگزیت ،موضع بی تفاوتی را در پیش گرفته اند و اصرار بر ماندن انگلستان در اتحادیه هم ندارند و سعی دارند ورق بازی را به طرفی هدایت کنند که تاوان این تصمیم را خود انگلستان بدهد .پارلمان اروپا هم بدنبال قدرت های بزرگ خود سعی دارد انگلستان را به مرحله ای برساند که خود تصمیم به ماندن داشته باشد و انگلستان نیز می توان گفت در دام برگزیت و تصمیم بدون تدبیر دیوید کامرون در آن زمان و جاری شدن انتخابات و رای مردم بر خروج  انگلستان از اتحادیه اروپا گیر افتاده است .
 بنظر نویسنده این مطلب ،  اگر برگزیت را یک بحران برای بریتانیا فرض کنیم  ودر مدل بحران برچر قرار دهیم متغیر های مستقل  را  هم مجلس عوام و  بوریس جانسون و رای مردم  در حال حاضر   قرار دهیم . در رسیدن به مرحله کاهش بحران این دو متغیر با تصمیم گیری به انتخابات زود هنگام  می تواند این بحران را به مرحله پایانی برساند  و باید گفت با توجه به اینکه جرمی کوربین از  حزب کارگر موضع میانه ای دارد و با استراتژی رای به ماندن و تبلیغات گسترده در رای گیری از مردم . خواهد توانست بطور قانونی با انتخابات ماندن در اتحادیه اروپا  را بدست بیاورد و انگلستان را از معضل برگزیت خارج کند . البته ورق بازی می تواند کاملا برعکس این موضوع باشد و یکی از دو گزینه خروج بدون توافق را برای انگلستان را رقم زند که وقت و انرژی فراوانی از این کشور قدرتمند اروپایی بگیرد .بهرحال تا 31 اکتبر انگلستان در  مرحله حساسی قرار دارد و باید دید تصمیم گیران کلیدی انگلستان و هم چنین دموکراسی جاری بر این کشورقدرتمند اروپایی ،چه سرنوشتی برایش رقم می زند .