شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیراهرم نفت ،ابزار دولبه برای آمریکا

سخن سردبیر

اهرم نفت ،ابزار دولبه برای آمریکا

سیده مسعوده میر مسعودی

 حمله پهپادی به پالایشگاه های نفت عربستان یک بار دیگر به دنیا یادآوری کرد که نفت هنوز هم می تواند کالای استراتژیکی برای جهان باشد . حمله به منطقه ای که تقریبا بین 5 تا 6میلیون بشکه نفت تولید می کند و منطقه استراتژیکی برای عربستان محسوب می شود .این عملیات توانست قیمت نفت را به اندازه زمان 1991 یعنی زمان حمله صدام به کویت بالا ببرد وهم چنین این عملیات توانست هم غرور در صاحبان این طلای سیاه و هم ترس در مصرف کنندگان این کالای مهم ایجاد کند . همانطوری که مطرح شد این کالا ی استراتژیک مثل کارد دولبه عمل می کند .توقف تولید نفت با حمله به آن، به کشور های تولید کننده این سیگنال را می دهد که باید برای حفظ و امنیت این کالا بیشتر مسلح بود و تجهیزات امنیتی حفظ نفت را افزایش داد و قدرت نظامی برای مقابله با این گونه حوادث را ارتقا داد پس باید تسلیحات امنیتی پیشترفته تر وبه روز تری خرید کرد و این همان لبه پنهان این موضوع است .
وقتی رئیس جمهور آمریکا می گوید ما به نفت خاورمیانه احتیاج نداریم نیت داخلی این سخن این است که ما می توانیم بازار خرید و امنیت این کالا را تامین می کنیم . وقتی قرارداد خرید تسلیحات نظامی عربستان و ترامپ بسته شد آیا امنیت پرداخت این کالای مهم و تاسیسات تولید ان درخرید پیش بینی نشده بود ؟ چطور ممکن است پالایشگاه به این مهمی در 18 نقطه مورد حمله  قرار گیرد  ولی هنوز محل حرکت این پهپادها و عامل این حرکت با شک و تردید بیان می شود؟ برای آنالیز این موضوع دو سناریو بنظر محتمل می آید اول اینکه بخواهند ایران را به عنوان خاطی معرفی کنند چون از نظر غرب ، ایران یک بازیگر شرور است .چون احتمال اینکه ایران برای ایجاد انحرافاصل موضوع  رابه  زمین عربستان متحد دیرینه غرب و مشتری خوب غرب بکشاند زیاد است . دوم گروه هایی که در منطقه خاورمیانه به عنوان بازیگران فعال ، ابزاری برای قدرت های منطقه و فرامنطقه محسوب می شوند و هرجا مشکل اعمال و قبول استراتژی پیش بیاید این گروه ها دیواره کوتاه تری دارند و قابل استفاده در این جنس موضوعات هستند .
قیمت نفت اضافه شده خریداران نفتی که هم اکنون غولهای اقتصادی دنیا هستند در تب و تاب بالانس اقتصادی خود که وابسته به این کالاست هستند. فروشندگان تسلیحات نظامی فرصت مناسبی برای افزایش و شیرین کردن بازار تجهیزات نظامی پیدا کرده اند. به عبارت دیگر یک حرکت استراتژیکی و پر معنا در کالای استراتژیکی می تواند برای هر یک از کشورهای منطقه و خارج منطقه یعنی فروشندگان و خریداران این کالای استراتژیکی معنا و مفهوم خاصی داشته باشد .
در ادامه این سوال پیش می آید چرا باید عربستان که محل در آمد اصلی آن ، نفت و پالایشگاه های نفتی است اینقدر زود مورد ضربه قرار گرفت . آیا تکیه عربستان به حمایت آمریکا اورا اینقدر بی احتیاط به حفظ این کالای استراتژیک کرده است ؟ ترامپ ازنظر روانشناختی یک فرد منافع محور است و تازمانی دوست هر کشوری است که منافع کشورش به خطر نیافتد یعنی دوست همیشگی برایش وجود ندارد . عربستان مشتری خوب آمریکا است با این تفسیر منافع اقتصادی آمریکا با قدرتمند شدن چین و موضوع ترانس پاسیفیک به خطر می افتد .پس  درنتیجه هر چقدر نفت کمیاب تر و کمتر ویا گرانتر ، تنش بیشتر و زمین بازی بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای رقابتی تر می شود .
 نتیجه
خاورمیانه و کشورهای داخل آن چه قدرتمند و چه کم قدرت ابزاری مناسب و کلیدی برای آمریکا در مسیر ترانس پاسیفیک در هماوردی با قدرت های شرق محسوب می شوند .خاورمیانه پراز تنش و کشورهای درگیر و گروهک های داخل آن می توانند فصل دیگری برای کشورهای این منطقه رقم بزنند که برای بعضی ها و قدرت های بزرگ شاید بهاری دیگر باشد و شاید برای خیلی از ملت های این منطقه با تمدن دیرینه ای که دارند زمستان طولانی و دور شدن از قطار سریع رشد و پیشرفت باشد.