شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیر نظم جدید یا بی نظمی! در پسا کرونا

سخن سردبیر

نظم جدید یا بی نظمی! در پسا کرونا

دکتر سیده مسعوده میرمسعودی

پاندمی کرونا از دسامبر 2019 دنیا را وارد سطح جدیدی در تمام حوزه ها کرد که تلاقی این پاندمی با رشد بی سابقه در فناوری اطلاعات و ارتباطات توانست مجموعه ای از تغییرات عمده را بوجود بیاورد که در تاریخ بشریت بی سابقه است . فاصله اجتماعی و عدم ارتباط در دنیای واقعی ، مردم رادر دنیای مجازی فعال کرد و این باعث بوجود آمدن اهداف و مقاصد متفاوت با ابزارهایی جدید گردید . تاثیری که این پاندمی در روابط انسانها و جوامع و حتی کشورها گذاشت توانست نوع جدیدی از گفتمان ها و ارتباطات را پایه گذاری کند که در نوع خود بی نظیر است .
ارتباط ها با معنایی جدید پایه گذاری شد و این باعث تغییر رفتارها و ایجاد رفتارهای جدید در افراد جامعه نسبت به یکدیگر و جامعه پیرامونی شد . در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا دنیا وارد نظم جدیدی از نظر رفتاری و عملکردی در سطوح فرد و جامعه و دولت شده است؟ و یا برعکس در اثر مهاجرت افراد بالطبع جامعه به دنیای مجازی و تغییررفتارها و عملکردها باعث یک بی نظمی جدید شده است که به مرور زمان باید بشریت برای تغییر مسیر آن به طرف نظم کوشش کند ؟
در جواب این پرسش ها می توان گفت : در هرحال چه ما این تغییر را نظم جدید یا بی نظمی بنامیم و این مسئله را بپذیریم، در حال حاضر در متن این مسئله قرار داریم .پاندمی کووید 19 ویروسی است که همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است و تغییرات بنیادی در آنها ایجاد کرده است ودر حال حاضر هم واکسن مربوط به این ویروس توسط شرکت های مختلف ساخته شده و در اکثر کشورها در حال تزریق هستند . مهمترین مسئله در این مرحله عقلانیت و شیوه عملکرد کشورها است که پاندمی کرونا را تهدید ببینند و فرصت مبارزه را کم ارزش کرده و بی نظمی اجتماعی و اقتصادی و.. ایجاد کنند و با ارتباط دادن این پاندمی به مسائل سیاسی آسیب های جدی به سیستم سلامت و بهداشت خود وارد کنند. این گونه تفکرات بالطبع باعث بی نظمی در سطوح مختلف خواهد شد. راه منطقی مبارزه با ویروس از طریق روش های آزمون شده و تامین واکسن های مورد تایید استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی است که می تواند نظم جدیدی برای پسا کرونا بوجود بیاورد.
البته در کشورهای دموکراتیک که مسئولیت پذیری تصمیم گیران نسبت به حقوق شهروندان در سطح بالایی قرار دارد و برای هر عملکردی باید پاسخگو باشند و حاکمیت قانون نیز، به آنها اجازه عبور از خط حفظ حقوق شهروندی را به آنها نمی دهد. در دوران گذار از اوج بحران بیماری کرونا به مرحله کاهش ،معمولا عملکرد خود را طوری مدیریت می کنند که برد_برد برای ملت و دولت باشد .
طبق مدل بحران برچر، همیشه از مرحله گسترش به کاهش هر بحرانی،تصمیم گیران کلیدی آن نقش بسزایی در این پروسه گذار دارند . در اینجا باید اضافه کرد که خرد جمعی و استفاده از کارشناسان تخصصی مسئله بحران ساز نیز بسیار مهم و کلیدی هستند . در بحران کرونا و مرحله گذار از این موضوع ویروس شناسان و کلا کادر بهداشتی باید در مرکز این اتاق فکر قرار بگیرند تا بتوانند با دانش مربوطه راه گذار را آسان و علمی کنند .
هم چنین در مراحل بعد، اتاق های فکر روانشناسان و جامعه شناسان تشکیل شوند و با تفکر و مهندسی به هدایت اجتماعی و روانشناختی دست بزنند . در کنار این مرحله اقتصاددانان باید برای پایه ریزی و مرمت و ترمیم عقب ماندگی اقتصادی حاصل از این بحران برنامه ریزی با توجه به این شرایط داشته باشند .در سطوح بعدی سیاست مداران هستند که پیشاپیش این اتاق های فکر ،شرایط لازم را برای ارتباطات و حفظ پرستیز کشور با محوریت منافع ملی ایجاد کنند .
مسئله مهم و کلیدی که این پاندمی کرونا برای تمام جوامع بوجود آورده مسئله آموزشی است که به سبک جدید آموزش مجازی تبدیل شده است .آموزش و پرورش از ارکان کلیدی هر کشوری است که باید در پسا کرونا نیز نگاهی جدی علمی به آن بشود.اتاق های فکری که برای تطابق و عقب ماندگی این حیطه باید تشکیل شود تا نظم علمی نیز در کنار سایر نظم ها ایجاد شود . جوانان هر کشوری نیروی محرکه آن کشور هستند و سکان هدایت کشور را در آینده به دست می گیرند پس آموزش و پرورش این قشر از جامعه در اولویت بالایی قرار دارد که معمولا در کشورهای خرد محور به این قشر و مسائل مربوط به آن توجه ویژه می کنند .برای مخاطبان متوسط که قشر وسیعی از افراد از تمام گروه های سنی و اجتماعی در آن قرار می گیرند واز بحران کرونا بیشتر، آسیب اقتصادی دیده اند و دغدغه اقتصاد خانواده را بر عهده دارند نیز  اتاق های فکر ،باید برای ترمیم آسیب ها و برگشت به وضعیت نرمال تشکیل شود تا در این قشر نیز در پسا کرونا مدیریت و نظم مورد نظر بدست بیاید

نتیجه :کشورهایی که حقوق شهروندان برای آنها مهم است و منافع ملی کشور محوریت دارد می توانند با اندیشه و تشکیل اتاق های فکر ،بحران کرونا از مرحله گسترش به مرحله کاهش نزدیک کنند و در این فاصله به طور منظم در حوزه های مختلف ساختاری عمل کرده و ترمیم و باز سازی در حوزه های مختلف را با تدبیر حل کنند و امید را دوباره در مردم زنده کنند.

1399/10/30