شما اینجا هستید: Homeفرهیختگاندکتر عبدالعلی قوام

دکتر عبدالعلی قوام

دكتر عبدالعلي قوام
دكتر عبدالعلي قوام

دكتر عبدالعلي قوام متولد 1324 در تهران  متولد شد. این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه تحصيلات دانشگاهی خود را در مقطع رشته كارشناسي علوم سياسي در دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) آغاز و در سال 1347 به پايان رساند. وی براي تكميل معلومات دانشگاهي ابتدا به آمريكا و بعد به انگلستان عزيمت كرد و موفق به اخذ مدرك دكتراي علوم سياسي- دانشگاه ابردين، انگلستان، در سال 1980میلادی شد.

دکتر قوام هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد گروه علوم سياسي, دانشكده علوم اقتصاد و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. زمینه های آموزشی و تحقیقاتی ایشان در حوزه های "توسعه سياسي، تجزيه و تحليل سياست خارجي، نقد و ارزيابي نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، سياستهاي مقايسه‌اي، جهاني شدن، روابط بين‌المللي فرهنگي، رسانه‌هاي جمعي و روابط بين‌الملل، سياست خارجي قدرتهاي بزرگ، مسائل شرق اروپا، آسياي مركزي و روسيه" می باشد.
سوابق تحصیلی:
كارشناسي علوم سياسي دانشگاه ملي ايران (شهید بهشتی) 1347.
كارشناسي ارشد اداره امور دولتي دانشگاه ايلي‌نوي (شمپين- اوربانا)، آمريكا 1973.
كارشناسي ارشد تئوري اجتماعي و سياست عمومي دانشگاه ابردين، انگلستان 1975.
دكتراي علوم سياسي دانشگاه ابردين، انگلستان 1980.
فعاليتهاي آموزشي:
1357- 1367 استاديار علوم سياسي و روابط بين‌الملل
 1367-1377 دانشيار علوم سياسي و روابط بين‌الملل
 از 1377  استاد تمام، علوم سياسي و روابط بين‌الملل
سوابق اجرايي:
از 1357 تا 1359 رئيس مركز آموزش و پژوهش سازمانهاي محلي و شهرداريهاي كشور
از 1366 تا 1382 مدير گروه علوم سياسي و روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي
آثار:
تالیف:
1- تأليف كتاب « اهميت و مسائل حوزه اقيانوس آرام » با همكاري مريم دفتري، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، 1370.
2- اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل » انتشارات « سمت » 1371، انتخاب كتاب برگزيدة سال 1371- چاپ هفدهم 1389.
3-  توسعه سياسي و تحول اداري »، انتشارات قومس، 1373.
4- نقد نظريه‌هاي نوسازي و توسعه سياسي »، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374.
5- سياستهاي مقايسه‌اي »، انتشارات « سمت » 1376، چاپ هشتم 1389.
6- چالش‌هاي توسعه سياسي »، انتشارات قومس، 1381. چاپ پنجم 1389.
7- جهاني شدن و جهان سوم »، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، 1382. چاپ ششم 1389.
8- روابط بين‌الملل: نظريه‌ها و رويكردها »، انتشارات سمت، 1384. چاپ چهارم 1389.
9- از منازعه تا همبستگي: بررسي روابط بين‌المللي خاورميانه از منظر مكتب انگليسي» با همكاري احمد فاطمي‌نژاد، انتشارات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، 1387.
10- اتحاديه اروپا: هويت، امنيت و سياست» با همكاري داود كياني، انتشارات پژوهشكده مطالعاتي راهبردي، 1389.
 11- دولت سازي، ملت‌سازي و نظريه روابط بين‌الملل» با همكاري افشين زرگر، انتشارات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، 1388.
12- سياست‌شناسي: مباني علم سياست»، انتشارات سمت، 1389.
 13- نظريه روابط بين‌الملل: پيشينه و چشم‌انداز» با همكاري احمد فاطمي‌نژاد و سعيد شكوهي، انتشارات قومس، 1390.
14- روند دولت‌سازي و ملت‌سازي در قفقاز جنوبي»، با همكاري افشين زرگر، انتشارات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، 1389.
ترجمه:
1- "مباني ديپلماسي: چگونگي مطالعه روابط ميان دولتها" انتشارات قومس 1367.
2- "تحولات سياسي و اجتماعي اروپاي شرقي تا 1945" انتشارات قومس 1369.
3- "دین و نظریه روابط بین الملل" با همکاری رحمت حاجی مینه، انتشارات علم 1393.
مقالات:
1- علل عدم كارآئي انجمن‌هاي محلي سابق » نشريه اتحاديه شهرداريهاي كشور، 1358.
2- « زواياي سياسي برنامه‌ريزي در سيستم‌هاي كثرت‌گرا »، نشريه سياست خارجي، 1366.
3- « فرايند مردمي كردن نظام اداري »، نشريه مديريت دولتي پاييز 1368.
4- « معماي تئوري‌سازي در باب توسعه سياسي »، مجموعه مقالات پيرامون جهان سوم، نشر سفير، 1369.
5- « درآمدي بر جامعه‌پذيري سياسي »، نشريه نامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران 1369.
6- « تحول مفهوم توسعه سياسي »، مجموعه مقالات تحول مفاهيم، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي 1369.
7- « درآمدي بر رفرم و انقلاب »، اطلاعات سياسي- اقتصادي، مهر و آبان 1370.
8- « تحول اداري و نوسازي سياسي »، ارائه شده در اولين سمينار علمي- تخصص تحول اداري، دانشگاه تربيت مدرس، ديماه 1370- انتخاب مقاله برجسته سمينار.
9- « نقش و كاركرد سازمانهاي غيررسمي »، نشريه مديريت دولتي، 1370.
10- « دگرگوني اداري و نوسازي سياسي »، نشريه مديريت دولتي، 1370.
11- « بوروكراسي در دموكراسي »، نشريه سياست خارجي، مرداد ماه 1370.
12- « ساختار سياسي و اداري به عنوان موانع اصلي توسعه در ايران »، ارائه شده در سمينار موانع توسعه در ايران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، آبان 1370.
13- « قبض و بسط مفاهيم روابط بين‌الملل در جهان متغير »، دانشنامه بهار و تابستان 1373.
14- « استراتژي توسعه و تأثير آن بر امنيت ملي »، ارائه شده در سمينار عوامل مؤثر در تبيين استراتژي نظامي و دفاعي كشور، دانشگاه علوم استراتژيك، مهر 1373.
15- « بحران مشاركت سياسي در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز »، نشريه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، بهار 1373.
16- « منافع تعاونيها و سياست حزبي در كانادا »، (ترجمه) مجموعه مقالات سازمانهاي تعاوني و جامعة كانادا: مؤسسات مردمي و مسائل تحول، انتشارات وزارت تعاون تابستان 1375.
17- « فرهنگ سياسي: پيوند ميان تحليل خرد و كلان »، نشريه سياست خارجي تابستان 1375.
18- « از كثرت‌گرائي سياسي تا مردم سالاري »، نشريه سياست خارجي، تابستان 1376.
19- « موانع تحقق جامعة مدني »، ارائه شده در سمينار تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران، مجموعه مقالات، وزارت ارشاد اسلامي 1376.
20- « چالش رهيافت‌ها و تقابل مناظره‌ها در فرآيند روابط بين‌الملل »، دانشنامة بهار و تابستان 1376.
21- « گفتگوي تمدنها »، نشريه گفتمان شماره 4، زمستان 1377.
22- « درآمدي بر فراماترياليسم »، دانشنامة پاييز و زمستان 1378.
23- « توسعه نيافتگي نظرية توسعه سياسي »، نشريه رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان 1379.
24- « جنوب، عرصه‌اي براي آزمون نظريه‌ها و رويكردهاي روابط بين‌الملل »، نشريه سياست خارجي، بهار 1379.
25- « بحران معنا در عصر جهاني شدن »، سياست خارجي، پاييز 1379.
26- « موقعيت دولت و شهروندان در عصر جهاني شدن »، سياست خارجي، پاييز 1380.
27- « درآمدي بر جهاني شدن »، نشريه رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، دانشگاه شهيد بهشتي، تابستان 1381.
28- « جهاني شدن و حادثه 11 سپتامبر »، سياست خارجي پاييز 1381.
29- « تحليل سياست بين‌الملل در چارچوب رويكرد جامعه بين‌المللي »، نشريه پژوهش حقوق سياست، پاييز و زمستان 1384.
30- « سازه‌انگاري: سنتز پوزينويسم و پست پوزينويسم »، دانشنامه حقوق و سياست، بهار 1384.
31- «سياست بين‌الملل و رويكرد زيست‌محيطي»، نشريه پژوهش حقوق و سياست، شماره 14، بهار و تابستان 1384.
32- «دگرگوني تجزيه و تحليل سياست خارجي در بستر مناظره‌هاي روابط بين‌الملل»، دانشنامه حقوق و سياست، شماره 3 تابستان 1384.
33- «تحول نگرش در بازنگري دولت در عرصة سياست بين‌الملل»، دانشنامه حقوق و سياست، شماره 4، پائيز 1384.
34- «از ديپلماسي مدرن به ديپلماسي رسانه‌اي»، نشريه پژوهش حقوق و سياست، شماره 17، پائيز و زمستان 1384.
35- «فرهنگ بخش فراموش شده و يا عنصر ذاتي نظرية روابط بين‌الملل»، نشريه سياست خارجي، سال 19، تابستان 1384.
36- «درآمدي به اقتصاد سياسي بين‌الملل»، نشريه دانشنامه، شماره 58، پائيز 1384.
37- «تجزيه و تحليل ابعاد گوناگون همگرائي در روابط بين‌الملل»، فصلنامه مطالعات بين‌المللي، شماره 4، بهار 1385.
38- «درآمدي بر نظريه انتقادي در روابط بين‌الملل»، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، شماره 4، زمستان 1385.
39- «چالش‌هاي نظري پيرامون امنيت ملي و بين‌المللي»، فصلنامه مطالعات بين‌المللي، شماره 4، بهار 1386.
40- «بنيادهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران»، با همكاري مهدي جاوداني مقدم، فصلنامه خط اول، سال اول، شماره 3، پائيز 1386.
41- «فرصت‌هاي اطلاعاتي- ارتباطي و معماي حقوق بشر در فضاي سايبر» با همكاري مهدي خلف‌خاني، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شماره 12، زمستان 1386.
42- «مكتب انگليسي به عنوان يك نظريه كثرت‌گرا: تبيين مفاهيم نظام بين‌الملل، جامعه بين‌الملل و جامعه جهاني»، با همكاري احمد فاطمي‌نژاد، دانشنامه حقوق و سياست، سال چهارم، شماره 8، (بهار و تابستان) 1387.
43- «امنيت نوين، مفهومي بيناپارادايمي: مطالعه موردي رويكرد امنيتي ايالات متحده امريكا پس از جنگ سرد»، با همكاري مهدي وحيدي، دانشنامه حقوق و سياست، سال چهارم، شماره 9 پائيز 1387.
44- «فرهنگ استراتژيك روسيه»، فصلنامه ايراس، سال سوم، شماره سوم، پائيز 1387.
45- «فهم دولت- ملت در نظريه روابط بين‌الملل» با همكاري افشين زرگر، دانشنامه حقوق و سياست، 1387.
46- «از تبارشناسي مفهوم آنارشي در نظريه بين‌المللي تا برداشتي بديل» با همكاري احمد فاطمي‌نژاد، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شماره 18، تابستان 1388.
47- «ارتباط جنگ و آنارشي؛ نقد دو وجهي آنارشي- سلسله مراتب بر مبناي شاهنامه»، با همكاري احمد فاطمي‌نژاد، پژوهشنامه علوم سياسي، فصلنامه انجمن علوم سياسي ايران، سال چهارم، شماره 2، بهار 1388.
48- «مفهوم مسئوليت حمايت: ارزيابي نقش غرب- جنبش عدم تعهد در شكل‌گيري هنجار جهاني» با همكاري امين روان بُد، نشريه علمي پژوهشي راهبرد، 1389.

گردآوری و تنظیم: رضا کدخدازاده- هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل