شما اینجا هستید: Homeفرهیختگانالکساندر ونت (Alexander Wendt)

الکساندر ونت (Alexander Wendt)

 

 

 

 

 

 

 


الکساندر ونت (Alexander Wendt) دانشمند علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در سال 1958 در شهر ماینز آلمان که در آن زمان در آلمان غربی قرار داشت دیده به جهان گشود. وی استاد امنیت بین‌الملل در دانشگاه ایالتی اوهایو است.

ونت از 1989 سرگرم تدريس در دانشكده ي علوم سياسي دانشگاه ييل بوده است. در 1982 مدرك كارشناسي خود را از كالج مك آلستر گرفت و دوره ي دكترا را در دانشگاه مينه سوتا به پايان برد. كارهاي او تا اين زمان در مخالفت با رويكردهاي نظري صورت گرفته است كه در امريكاي شمالي بر بررسي روابط بين الملل سايه افكنده اند. ونت  یکی از اندیشمندان مبدع اصطلاح سازه‌انگاری (Constructivism) در روابط بین‌الملل می‌باشد. نظریه‌ای که بر این عقیده بنیان شده است که جنبه‌های مهم روابط بین‌الملل در نتیجه سرشت انسان و یا دیگر ویژگی‌های اساسی سیاست جهانی نیست، بلکه آن‌ها به طور تاریخی و اجتماعی بوجود آمده است. او مكتب برسازي را چنين تعريف مي كند: مكتب برسازي، نظريه هاي ساختاري درباره ي نظام ين الملل است كه ادعاهاي محوري اش به قرار ذيل است:1. دولت ها واحدهاي اصلي تحليل براي نظريه ي سياسي بين المللي هستند؛ 2. ساختارهاي اصلي نظام دولت ها نه مادي بلكه بيناذهني هستند؛ و 3.هويت ها و منافع دولت را تا حد زيادي همين ساختارهاي اجتماعي شكل مي‌بخشند نه اين كه سرشت بشر يا سياست داخلي‌شان آن ها را به صورت اموري مسلم از بيرون بر نظام بار كند. البته لازم به ذکر است که این اصطلاح به تنهایی توسط ونت ساخته نشده است بلکه وی و پژوهشگرانی همانند نیکلاس اونوف، پیتر جی، کاتزنشتاین، امانوئل آدلر، مایکل بارنت، کاترین سیکینک، جان راگی، مارتا فینه‌مور، و برخی دیگر، در یک دوره زمانی خاص مکتب سازه‌انگاری را به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری در نظریه روابط بین‌الملل پایه گذاری کردند. با این حال بايد خاطر نشان کنیم كه ونت اساساً يك نظريه پرداز زبرنظريه يا نظريه هايي از رتبه ي دوم است و نه نظريه پردازي كه نظريه هاي از رتبه ي اول بپردازد. به گفته وی: "هدف اين گونه نظريه‌پردازي تقويت شناخت ما از سياست جهان است ولي اين مهم را نه با متمركز شدن روي ساختار و پويش هاي خود نظام بين الملل، بلکه به شكل غيرمستقيم و از طريق تكيه كردن روي موضوعات هستي شناختي و شناخت شناسانه انجام مي دهد كه پرسش ها و پاسخ هاي مهم يا موجه براي دانش روابط بين الملل چيست."
ونت از لحاظ ابعاد هستي شناختي و شناخت شناسانه ي نظريه ي روابط بين الملل، تلاش زيادي براي آشكار ساختن و برملا كردن محدوديت هاي مباحثه ي نوواقع گرايي و نوليبراليسم در اين رشته به عمل آورده است.
در یک نظر سنجی که در سال ۲۰۰۶ و برای انتخاب بهترین دانشمند روابط بین‌الملل در ایالات متحده آمریکا و کانادا انجام شد، الکساندر ونت مقام اول را کسب کرد.

آثار مهم الکساندر ونت:

کتاب:    Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999, ISBN 0-521-46960-0


مقالات:


    The agent-structure problem in international relations theory in International Organization, vol. 41, no. 3, 1987


    Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics in International Organization, vol. 46, no. 2, 1992

   The Difference that Realism Makes: Social Science and the Politics of Consent. (with Ian Shapiro) in 'Politics and Society 20:197-223, 1992

    Dependent State Formation and Third World Militarization (with Michael Barnett) in 'Review of International Studies, 19, 321-347., 1993

    Collective identity formation and the international state in American Political Science Review, vol. 88, no. 2, 1994

    Hierarchy Under Anarchy: Informal Empire and the East German State (with Daniel Friedheim), International Organization, 49, 689-721, 1995

    Constructing international politics in International Security, vol. 20, no. 1, 1995

    On Constitution and Causation in International Relations, 'Review of International Studies, 24 (special issue), 101-118, 1998

    Driving with the reaview mirror: on the rational science of institutional design, International Organization, vol. 55, no. 4, 2001

    Why a world state is inevitable in European Journal of International Relations, vol. 9, no. 4, 2003

    The state as person in international theory in Review of International Studies, vol. 30, no. 2, 2004

    Sovereignty and the UFO with Raymond Duvall in Political Theory, vol. 36, no. 4, 2008

 

گردآوری و تنظیم: رضا کدخدازاده- هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل