دکتر احمد نقیب‌زاده

دکتر احمد نقیب‌زاده استادتمام دانشگاه در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در سال 1332 در شهربابک، شهری از استان کرمان، پهناورترین استان ایران، متولد شده است.

وی مدرک کارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در رشته علوم سياسي به ترتیب در سال‌های 1354 و 1356 از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اخذ نموده است. ایشان در ادامه تحصیلات خود را در کشور فرانسه ادامه داد و در سال 1361(1982 میلادی) مدرک كارشناسي ارشد روابط بين‏‌الملل خود را از دانشگاه نانتر فرانسه اخذ نمود و در سال 1364(1985 میلادی)  به اخذ مدرک دكتراي مطالعات سياسي از همین دانشگاه نائل گشت.
دکتر نقیب‌زاده از سال 64 به تدريس در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مشغول بوده است. همچنین ایشان به عنوان  استاد مدعو در دانشگاه‌های تولوز فرانسه، دانشگاه پاریس ۸ و انستیتو مطالعات سیاسى فرانسه تدریس نموده است. وی تألیف ۴۰مقاله تخصصی در حوزه هاى علوم سیاسى و روابط بین الملل به زبانهاى فارسى، فرانسوى و انگلیسى را در کارنامه خود دارا می‌باشد.
دکتر احمد نقیب‌زاده دارای آثار بسیار با ارزشی در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود:
تالیف‌ها‌:
- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، ناشر: سمت
- تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز، ناشر: قومس
- سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)، ناشر: سمت
- تحولات روابط بین الملل از کنگره وین تا امروز، با همکاری مهدی عباسی، ناشر: قومس
- احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، ناشر: قومس
- رویارویی آرمان شهرگرایان: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد آمریکا، نعمت الله مظفرپور، با مقدمه احمد نقیب‌زاده، ناشر: علمی و فرهنگی    
- اتحادیه اروپا، از آغاز تا امروز، با همکاری مهدی عباسی، ناشر: قومس
- تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ناشر: وزارت خارجه
- جامعه شناسی بی‌طرفی و روانشناسی انزواگرائی در تاریخ دیپلماسی ایران، ناشر: وزارت خارجه        
- نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران، با همکاری وحید امانی زوارم، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی      
ترجمه ها:
- توسعه سیاسی، برتران بدیع، ترجمه: احمد نقیب‌زاده، ناشر: قومس
- جامعه شناسی احزاب سیاسی، روبرت میشلس، ترجمه: احمد نقیب‌زاده، ناشر: قومس
- جامعه شناسی دولت، برتران بدیع، پیر بیرن بوم، ترجمه: احمد نقیب زاده، ناشر: قومس
- طرح تقویت ظرفیتهای آموزش و پژوهش حقوق بشر، ژاک مورژئون، ترجمه: احمد نقیب‌زاده، ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی         
- دانشمند و سیاستمدار، ماکس وبر، ترجمه: احمد نقیب زاده، ناشر: علم

گردآوری و تنظیم: رضا کدخدازاده- هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل