شما اینجا هستید: Homeمفاهیم و نظریه ها

دیپلماسی عمومی ، برندینگ ملت و صلح بین المللی

متن سخنرانی دکتر امیر هوشنگ میرکوشش به مناسبت 18 می روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در موزه فرش ایران

ادامه مطلب...

دیپلماسی فرهنگی

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

روش پروپوزال نویسی

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

به طور کلی، یک طرح پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مورد نیازدر فرایند پژوهش شامل اطلاعات کافی را به خوانندگان ارائه دهد. صرف نظر از حوزه پژوهش  و روش  انتخابی ، تمام طرح های پژوهشی باید به سوالات زیر پاسخ دهد: برنامه ریزی برای به انجام رساندن؟ چرا می خواهید آن را انجام دهید؟ و چگونه می خواهید  آن را انجام دهید؟ پروپوزال باید اطلاعات کافی برای متقاعد کردن خوانندگان  ارائه دهد،  بنا براین  شما باید درک خوبی از ادبیات مربوطه و مسائل عمده  طرح داشته باشید. و این که روش  شناسی طرح شما خود را اثبات نماید.

ادامه مطلب...

روش پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

Priming Theory

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

ادامه مطلب...

روش پژوهش کیفی

دکترامیر هوشنگ میرکوشش

روش پژوهش کیفی خود یک حوزه دانش و پژوهش میان رشته ای و فرارشته ای است که در علوم انسانی، اجتماعی مثل مردم شناسی علوم تربیتی ،علوم ارتباطی، روان شناسی، تاریخ، باستان شناسی، علوم سیاسی ، روابط بین الملل، مدیریت، کتابداری و اطلاع رسانی و برخی از شاخه های علوم طبیعی مثل مطالعات بالینی و پرستاری کاربرد دارد.روش پژوهش کیفی از بسیاری از پارادایم ها، دیدگاه ها و جریان های معرفت شناسی الهام می گیرد.

ادامه مطلب...