تحلیل

راهبرد سیاست خارجی مسالمت آمیز و اقتصاد محور

راهبرد سیاست خارجی مسالمت آمیز و اقتصاد محور

روح اله سوری:عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

جدال سه سطحی ایالات متحده آمریکا؛روند فرسایش و زوال اعتبار

جدال سه سطحی ایالات متحده آمریکا؛روند فرسایش و زوال اعتبار

دکتر حسین درجانی: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل ...

روسیه بار دیگر زمین بازی با غرب را  به خارج نزدیک می برد

روسیه بار دیگر زمین بازی با غرب را به خارج نزدیک می برد

سیده مسعوده میر مسعودی: سر دبیر مجله ایرانی روابط بین الملل ...

گزارش

تحریم های ایالات متحده آمریکا؛ پیامدها و راهکارها

تحریم های ایالات متحده آمریکا؛ پیامدها و راهکارها

سی و چهارمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل با حضور دکتر احمد زیدآبادی ...

 آینده پژوهی روابط ایران و آمریکا

آینده پژوهی روابط ایران و آمریکا

اولین میزگرد گروه مطالعات روابط بین الملل ارائه دهندگان:اعضای هئیت تحریریه مجله ایرانی روابط بین ال...

ترجمه

کتابخانه

هویت: تقاضای کرامت و سیاست غضب

هویت: تقاضای کرامت و سیاست غضب

نویسنده :فرانسیس فوکویاما/2018 تدوین: لیلا طباطبایی

 عصیان جنگ خزانه داری درعصر جدید

عصیان جنگ خزانه داری درعصر جدید

خوان زارات گرد آوری و تدوین: لیلا طباطبایی

آزادی اینترنت و فضای سیاسی

آزادی اینترنت و فضای سیاسی

ترجمه:دکتر امیر هوشنگ میرکوشش زهرا کیا دربند سری انتشارات امیر کبیر ...

یادداشت

فرانسه؛ فریاد و اعتراض علیه غرور و خودبینی نخبگان

فرانسه؛ فریاد و اعتراض علیه غرور و خودبینی نخبگان

برگردان: محمد زارعی:پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا ...

زنان خاورمیانه را دریابید...

زنان خاورمیانه را دریابید...

هدی مرادی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه ش...

بحران قتل خاشقچی و بررسی سناریوهای آینده روابط آمریکا و عربستان

بحران قتل خاشقچی و بررسی سناریوهای آینده روابط آمریکا و عربستان

دکتر حسین درجانی: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روا...

تحریم های ایالات متحده آمریکا :پیامد ها و راهکار ها

تحریم های ایالات متحده آمریکا :پیامد ها و راهکار ها

دکتر علی مرشدی زاد: عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ...

مفاهیم و نظریه های روابط بین الملل

روش پژوهش ترکیبی (قسمت پایانی)

روش پژوهش ترکیبی (قسمت پایانی)

 دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

جنگ از نگاه رئالیسم و لیبرالیسم

جنگ از نگاه رئالیسم و لیبرالیسم

گرد آوری و تدوین: امین رفیع

Noopolitik

Noopolitik

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

تأملی در خصوص چیستی مفهوم حقوق بشر

تأملی در خصوص چیستی مفهوم حقوق بشر

دکتر فاطمه محمدی:دکتری روابط بین الملل و مدرس دانش...

هستی شناسی صلح بین الملل

هستی شناسی صلح بین الملل

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش گزارش دهمین هم اندیشی گرو...

فرهیختگان

جرج فراست کنان

جرج فراست کنان

                 

جان مرشایمر (John Mearsheimer)

جان مرشایمر (John Mearsheimer)

جان مرشایمر(John Mearsheimer) در 14 دسامبر سال  ۱۹۴۷ میلادی یعنی در دهه اول دوران جنگ سرد،در بروکل...

همایش-آموزش-پژوهش


 

فراخوان دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

          "ایران آینده؛ دشواره‌ها و تصمیمات حیاتی"