شما اینجا هستید: Homeکتاب ها و مجله های علمیمقالات علمی پژوهشیمقالاتامنیتی شدن مذهب و ارتقاء بحران در خاورمیانه: با تأکید بربحران های عراق و سوریه(2017-2005)

امنیتی شدن مذهب و ارتقاء بحران در خاورمیانه: با تأکید بربحران های عراق و سوریه(2017-2005)

سجاد خطیبی پور
محمدولی مدرس
سید علی منوری

امنیتی شدن هویت مذهبی  یکی از تاثیرگذارترین عناصر در ایجاد یا تشدید بحرانهاست که سبب شده خاورمیانه همچنان دست به  گریبان مبا حث امنیتی  باشد و تنش ها و بحرانهای گوناگونی را تجربه  نماید که  دومینووار همه  کنشگران منطقه ای را به  چالش کشانده است. عنصر هویت مذهبی را در دو نماینده بارز آن یعنی هویت شیعه  با کنشگری جمهوری اسلامی ایران و سنی وهابی با کنشگری عربستان سعودی با امنیتی سازی و دگرسازی هویتهای خود در مقابل  یکدیگر در وضعیت تخاصم قرار گرفته اند و به  هرچه  فزاینده تر شدن بحرانها دامن زده اند...

 

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

Attachments:
Download this file (IRR_Volume 8_Issue 3_Pages 2-3 (1).pdf)IRR_Volume 8_Issue 3_Pages 2-3 (1).pdf743 kB60 Downloads