شما اینجا هستید: Homeگزارش

بررسی روند معادلات و رخداد های منطقه خاورمیانه و سناریو های احتمالی در روابط میان ایران و آمریکا در سال 2019

گزارش دومین میزگرد گروه مطالعات روابط بین الملل

گرد آوری و تدوین: لیلا طباطبایی

ادامه مطلب...

آینده پژوهی روابط ایران و آمریکا

اولین میزگرد گروه مطالعات روابط بین الملل

ارائه دهندگان:اعضای هئیت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

خاورمیانه ی نفتی؛ در آچمز شیل تا بازتعریف پارادایم نوین ژئو-استراتژی

علی ترابی:کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی

ادامه مطلب...

روابط اروپا و آمریکا در بستر هنجارهای نظام بین الملل

دکتر حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا

ادامه مطلب...

تحریم های ایالات متحده آمریکا؛ پیامدها و راهکارها

سی و چهارمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل با حضور دکتر احمد زیدآبادی

ادامه مطلب...

تبیین روابط عربستان سعودی -رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر نظم منطقه خاورمیانه


عارف بیژن کارشناس مسائل بین الملل

ادامه مطلب...

اروپا در کشاکش نظم نوین و نظام پُست وستفالیای اروپایی

محمد زارعی: پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا

ادامه مطلب...

آمریکا ، آسیا؛ مهار نظامی چین

دکترفاطمه محمدی:پژوهشگر مسائل آمریکا

ادامه مطلب...

بررسی رقابت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر پایه عامل هویت

وحید عسکری:کارشناس ارشد علوم سیاسی

ادامه مطلب...