شما اینجا هستید: Homeگفتگو اقدامات نمايندگان در پرونده هسته‌اي

اقدامات نمايندگان در پرونده هسته‌اي

"مجلس بايد يک بار هم که شده به جاي مقابله به مثل با آمريکا از سياست‌هاي هسته ايي دولت و خطوط قرمز رهبري فعالانه حمايت کند."

يک کار‌شناس مسايل بين الملل با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه برخي در مجلس از پرونده هسته اي براي اعمال فشار بر جريان رقيب استفاده مي‌کنند.

روز گذشته برخي نمايندگان مجلس ضمن تاکيد بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت در سياست خارجي از طرحي سه فوريتي خبر دادند که در صورت تصويب نهايي مذاکرات تا پايان تهديدها متوقف خواهد شد.

جواد کريمي قدوسي نماينده مشهد با بيان اينکه اظهارات اخير رهبرمعظم انقلاب مبني بر اينکه «مذاکره زير شبح تهديد را قبول ندارند » يک حکم حکومتي است گفت: همان گونه که فتواي رهبر معظم انقلاب درباره تحريم ساخت سلاح هسته‌اي مورد استناد قرار مي‌گيرد حکم ايشان درباره قبول نداشتن مذاکره زير شبح تهديد نيز بايد عملي شده و مذاکرات از همين هفته تا پايان رسمي تهديد‌ها تعليق شود.

در همين حال گفته مي شود علي لاريجاني به شدت با اين طرح مخالفت کرده است. محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس نيز اعلام کرده که مجلس تصميم احساسي در اين باره نمي گيرد.

مهدي مطهر نيا، کار‌شناس مسايل بين الملل در گفت‌و‌گو با فرارو در اين خصوص گفت: به نظر مي‌رسد که مجلس شوراي اسلامي بر خلاف آنچه که در ساختار قدرت نظام جمهوري اسلامي از آن انتظار مي‌رود در گير جناح بندي‌هاي سياسي شده است. جبهه بندي‌هاي داخلي در حوزه رقابت‌هاي سياسي سبب شده است که‌گاه از پرونده هسته اي در جهت منافع سياسي جناح‌ها استفاده مي‌شود.

وي افزود: برخي از نمايندگان مجلس بيش از آنکه پرونده هسته اي را براي رسيدن به اهداف نظام جمهوري اسلامي در نظر داشته باشند، از اين پرونده براي برخورد و وارد کردن فشار بر جريان رقيب خود استفاده مي‌کنند.

به گفته اين کار‌شناس مسايل بين الملل هم اکنون حل و فصل پرونده هسته اي به عنوان مهم‌ترين عامل موثر در انتخابات آتي مجلس است. به اين ترتيب که امضاي توافقنامه جامع يا عدم امضاي آن مي‌تواند در وزن کشي جريان‌هاي مختلف سياسي اثر گذار باشد و وجود اين معيار سند محکمي براي به نمايش گذاشتن موضع گيري‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص پرونده هسته اي است.

مطهرنيا در رابطه با مقايسه اثر گذاري مجلس شوراي اسلامي و کنگره آمريکا در مذاکرات نيز گفت: بدون شک لازم است که نمايندگان مجلس در سطح بين المللي زمينه ايجاد فضاي مناسب در جهت قدرت افزايي ملي براي ديپلمات‌ها را فراهم کنند تا تحرکات فعالانه آنان بر فعاليت‌هاي ديپلمات‌ها اثر مثبت داشته باشد اما متاسفانه شادهيم که نمايندگان مجلس از رقباي خود – اعضاي ۱+۵ و به خصوص آمريکا – عقب هستند و در يک جريان تقابل به مثل و ايجاد فضاي رودررويي حرکت کرده‌اند.

وي با تاکيد بر اينکه جنبه انفعالي رفتار نمايندگان بيشتر بروز و ظهور پيدا کرده است، گفت: هم اکنون که سناي آمريکا تلاش مي‌کند تا در چارچوب اثرگذاري بر سياست‌هاي کاخ سفيد عمل کند و تاثيرات خود را بر روند پرونده هسته اي به نفع جمهوري خواهان و لابي صهيونيستي به نمايش گذارد شاهديم که نمايندگان مجلس در ايران نيز تصويب يک طرح سه فوريتي در ارتباط با پرونده هسته اي را دنبال مي‌کنند.

اين کار‌شناس مسايل بين الملل ادامه داد: چنين عملي نشان دهنده يک کنش فعالانه است اما نکته قابل توجه اين است که اين اقدام تا چه اندازه در موقعيت کنوني مذاکرات هسته اي که به ايستگاه پاياني نگارش متن توافق رسيده است، اثرگذار خواهدبود.

به گفته وي مسجل است که مخالفان مذاکرات قصد دارند ابرهاي برخواسته از کنگره را به سمت مذاکرات سوق دهند اما دولت آمريکا به پذيريش توافق هسته اي الزام دارد و ايران نيز بر پايه منطق خردورزي اين الزام را پذيرفته است لذا اراده هر دو حکومت شانس رسيدن به توافق نامه را بيشتر مي‌کند.

مطهرنيا در پاسخ به اين پرسش که واکنش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفتار کنگره در راستاي محدود سازي جمهوري خواهان و مخالفان مذاکرات ارزيابي شود يا تمايلات جريان‌هاي سياسي داخلي براي فراهم کردن بستر عدم موفقيت ديپلماسي هسته اي؟ گفت: به اعتقاد من مجلس بايد يک بار هم که شده به جاي مقابله به مثل با کنگره آمريکا، فعالانه از سياست‌هايي هسته اي دولت و خط قرمزهاي رهبري حمايت کند و در عين حال انتقادات سازنده خود را براي کسب امتياز بيشتر مطرح کند.

وي در پايان تاکيد کرد: لازم است که به جاي رويکرد سلبي، رويکرد ايجابي داشته باشد و اين اخلاق سياسي را در جامعه به نمايش گذارد که از گفتمان امنيت منفي به سوي گفتمان امنيت مثبت حرکت کنيم زيرا در سالي که از سوي رهبري عنوان همدلي وهمزباني گرفته است، نمايندگان مجلس بايد با چنين رويکردي قدرت اين نهاد را به نمايش گذارند.

منبع : فرارو