شما اینجا هستید: Homeیادداشت

فاشیسم در امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

نقش هوش مصنوعی در انتخابات 2020 ایالات متحده امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایران و عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل

امین رفیع

ادامه مطلب...

قراداد 25 ساله ایران وچین(نگاه انتقادی )

زهرا شریف زاده: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

دیپلماسی دفترچه بدهی چین

رضا میرزائی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

مسابقه اسلحه سازی هوش مصنوعی ایالات متحده و چین

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

انتخابات آمریکا

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

خبرگزاری ایلنا

ادامه مطلب...

توافق صلح اسراییل و امارات و درس آموزه های آن بر تراضی طرفین ایران و امریکا

بنیامین صادقی: پژوهشگر صلح  و روابط بین الملل

ادامه مطلب...

رفتار با چین (استراتژیک یا معمولی؟)

 رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

واکاوی چرایی افزایش اعتراضات و تمایلات جدایی طلبانه ایالتی در امریکا(مطالعه موردی استقلال طلبی کالیفرنیا)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...