استراتژی آمریکا در قبال ایران و راهبردهای مقابله با آن

وحیدسلوکی کارشناس مسائل سیاسی

یکی از اصلی ترین دغدغه های دونالدترامپ بعد از ورود به کاخ سفید این بوده است که در مقابل برجام و به صورت اعم تر در مقابل قدرت فزاینده جمهوری اسلامی ایران باید چگونه رفتاری را ارائه داد؟ دولت ترامپ معتقد بود تا زمانی که یک استراتژی جامع در رابطه با ایران تدوین نکرده ایم نباید در مورد ایران تصمیم بگیریم. چرا که در کنار مسئله هسته ای، باید به سایر عوامل قدرت منطقه ای هم توجه ویژه ای در سندبرجام می شده است.
بر همین اساس تمدید چندین مرحله ای برجام را می توان راهبرد کلان ترامپ برای مهار ایران در ابعاد منطقه ای و بین المللی دانست.
یکی از مولفه های راهبردهای آمریکا، ایجاد فشارهای کوتاه مدت، جهت فراهم سازی زمینه های فشارهای بلندمدت است.آمریکا به خوبی می داند که منابع لازم برای فشار تحریمی به ایران در بازده زمانی بلندمدت را ندارد، به همین خاطر تامین منابع یکی از مشکلات جدی در آمریکا به حساب می آید.از طرف دیگر آمریکایی ها مطرح می کنند که ما قادر به وارد کردن فشار شدید در بلندمدت بر ایران نخواهیم بود، زیرا اجماع جهانی در این مورد وجودندارد.
آنچه مسلم هست آمریکایی ها از همه ابزارها به جز گزینه نظامی استفاده خواهند کرد. زیرا گزینه نظامی از نظر آمریکایی ها گزینه واقعی نیست و این را می توان بخاطر قدرت نظامی و هژمون منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دانست.
برآیند مولفه های یادشده یعنی فشارشدیدکوتاه مدت با استفاده از تمام امکانات و ابزار مادون جنگ، برای دستیابی به این هدف است که نظام جمهوری اسلامی ایران خود را در مواجهه با تهدید ببیند و جامعه ایران دچار نوعی جنگ و عملیات روانی شود.در واقع دشمنان ایران به دنبال القای تضعیف موجودیت نظام ایران در افکار مسئولان و مردم در داخل کشور هستند. لذا آنان به دنبال ایجاد دوقطبی میان دولت با ملت و انباشت نارضایتی ها از وضع موجود علیه حاکمیت می باشند.
بر همین اساس باید گفت آمریکا همواره به دنبال ایجاد آشوب و تبدیل پدیده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به موضوعاتی شبه امنیتی و امنیتی می باشد.امنیت ملی مسئله ای حیاتی و کلیدی در کشور محسوب می شود. در صورتی که وحدت ملی در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی حفظ شود، حاکمیت یکپارچه شده و نظام قادر خواهد شد که این برهه حساس  را هم به خوبی پش سر بگذراند.
در کنار آنچه آمد باید گفت هدف اصلی مخالفان انقلاب اسلامی ایران شکل دهی فضای روانی منفی و احساس فروپاشیدگی داخلی در ایران است.این فضای روانی به دنبال آن است تا  این احساس را به مردم القا کند که نظام قادر به مدیریت بحران های مختلف نیست و اوضاع از کنترل خارج شده است، در حالی که مردم ایران به یک باور سی یا چهل ساله در داخل ایران رسیده اند که جمهوری اسلامی ریشه های قدرتمندی دارد و بحران های سیاسی و اقتصادی نمی توان کشور را دچار چالشی اساسی کند و همه این مسائل مقطعی خواهد بود.در دنیای امروز دشمنان برای تولید ناآرامی با روش عملیات روانی از هر روشی با هزینه های بالا استفاده عملیاتی می کنند.از روش های دیگر برای ایجاد نارضایتی در داخل نظام، ایجاد ناامیدی فزاینده در جامعه است.
آنچه مشخص است آمریکا با پیگیری راهبردهای گفته شده به دنبال محدود کردن ایران به داخل مرزها و گرفتن ابتکار عمل در برنامه های منطقه ای از ایران است.لذا با توجه به آنچه آمد، راهبردهای عملیاتی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا ایجاد روحیه امید در بین مردم و تقویت همبستگی داخلی،ایجاد سلسله اقدامات اقتصادی کارآمد در برابر تحریم ها، مقابله با عملیات روانی دشمن و به ویژه ایجاد وحدت در بین مردم و مسئولان می باشد. بنابراین اگر چارچوب های گفته شده در کشور پیاده سازی شود، نظام جمهوری اسلامی قادر خواهد بود از این مرحله با هزینه های معقول و در مدت کوتاهی به سلامت عبور کند.