شما اینجا هستید: Homeبانک مقالات

تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران

پيوست ها :
Download this file (تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران.pdf)تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران
سايز فايل :346 kB
تعداد دانلود فايل :14 بار دانلود شده

ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو

پيوست ها :
Download this file (ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو.pdf)ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو
سايز فايل :746 kB
تعداد دانلود فايل :13 بار دانلود شده

امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه

پيوست ها :
Download this file (امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه.pdf)امکان‌سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه
سايز فايل :846 kB
تعداد دانلود فايل :19 بار دانلود شده

رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین - اسراییل 2015-2001

پيوست ها :
Download this file (رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین _ اسراییل (2015-2001.pdf)رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین - اسراییل 2015-2001
سايز فايل :1194 kB
تعداد دانلود فايل :54 بار دانلود شده

تأثیر تحولات جهان عرب بر سیاست منطقه‌ای ایران و ترکیه

پيوست ها :
Download this file (تأثیر تحولات جهان عرب بر سیاست منطقه‌ای ایران و ترکیه.pdf)تأثیر تحولات جهان عرب بر سیاست منطقه‌ای ایران و ترکیه
سايز فايل :1645 kB
تعداد دانلود فايل :60 بار دانلود شده

سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا

پيوست ها :
Download this file (سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا.pdf)سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا
سايز فايل :338 kB
تعداد دانلود فايل :10 بار دانلود شده

قدرت‌یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها

پيوست ها :
Download this file (قدرت‌یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها.pdf)قدرت‌یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها
سايز فايل :240 kB
تعداد دانلود فايل :25 بار دانلود شده

عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه

پيوست ها :
Download this file (عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه.pdf)عوامل دگرگونی آیین نظامی فدراسیون روسیه
سايز فايل :486 kB
تعداد دانلود فايل :23 بار دانلود شده

تأثیر امنیت انرژی بر توسعۀ برنامه‌های اتمی کشورهای غرب آسیا

پيوست ها :
Download this file (تأثیر امنیت انرژی بر توسعۀ برنامه‌های اتمی کشورهای غرب آسیا.pdf)تأثیر امنیت انرژی بر توسعۀ برنامه‌های اتمی کشورهای غرب آسیا
سايز فايل :409 kB
تعداد دانلود فايل :21 بار دانلود شده

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم

پيوست ها :
Download this file (جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم.pdf)جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم
سايز فايل :476 kB
تعداد دانلود فايل :59 بار دانلود شده