شما اینجا هستید: Homeتحلیل

بایدن و ایران،ایران و بایدن

دکتر رامتین رضایی عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات امریکا(بخش پایانی)

پنجاه و نهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پیش بینی انتخابات 2020 ایالات متحده امریکا(با استفاده از هوش مصنوعی)

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

هوش مصنوعی تهدیدی برای دموکراسی

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایران و منازعات آذربایجان و ارمنستان

دکتر محمد منصور نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صلح ایران

ادامه مطلب...

جنگ قره باغ،ریشه ها و چشم انداز آینده

شصت و دومین نشست گروه تلگرامی  مطالعاتی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات امریکا(بخش اول)

پنجاه و نهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

سیاست ایران در فردای پس از انتخابات امریکا:دیدگاه ها و راهکارها(بخش پایانی)

پنجاه و هفتمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل...
ادامه مطلب...

سیاست ایران در فردای پس از انتخابات امریکا:دیدگاه ها و راهکارها(بخش اول)

پنجاه و هفتمین  نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

بررسی آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا(بخش پایانی)

پنجاه و ششمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...