شما اینجا هستید: Homeتحلیل آیا برجام میتواند مدلی برای حل بحران هسته ای کره شمالی باشد

آیا برجام میتواند مدلی برای حل بحران هسته ای کره شمالی باشد

سخنرانی سید حسین موسویان درنشست پانل بین المللی سوخت هسته ای(مواد شکاف پذیر)

 

محل نشست: پارلمان کره جنوبی-سئول
تاریخ: آوریل 2018
عنوان سخنرانی: آیا برجام میتواند مدلی برای حل بحران هسته ای کره شمالی باشد
آقای لی عضو سنا و نخست و زیر پیشین کره جنوبی اولین سخنران و موسویان سخنران بعدی بود

متن سخنرانی موسویان
درجولای 2015، توافقی برای حل بحران هسته ای ایران بدست آمد. توافق از مکانیزم هایی برخوردار است که حتی درصورت خروج ایران، یکسال طول میکشد تا ایران مواد هسته ای لازم برای تولید بمب را بدست آورد. این توافق از عالیترین استانداردهای شفافیت و بازرسی درتاریخ هسته ای جهان برخوردار است. دراین توافق آمریکا و سایرقدرتهای جهانی و سازمان ملل موظف به رفع تحریمهای هسته ای ایران شده اند. توافق از سوی جامعه جهانی مورد استقبال گرفت و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل نیز رسید.
برجام یک برد برای شش قدرت جهانی بود زیرا که از جامع ترین نظامهای راستی آزمایی، شفافیت و بازرسی برخوردار است و زمان گریز برنامه هسته ای ایران را به یکسال افزایش داد. همچنین برجام یک برد برای ایران است برای اینکه قدرتهای جهانی حقوق هسته ای ایران شامل غنی سازی و آب سنگین به رسمیت شناخته شد و تحریمهای دوجانبه، چند جانبه و سازمان مللی هسته ای نیز برداشته شد.
هفت نکته ای که  در حصول برجام موثر بود و میتواند در گفتگوهای هسته ای کره شمالی با آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، بدین شرح است:
1-اعتقاد به دیپلماسی بجای تحریم و جنگ. این تصور که افزایش فشارها موجب تسلیم ایران خواهد شد، درمورد ایران نتیجه نداد و درمورد کره شمالی هم نتیجه نخواهد داد.
2-مذاکرات باید جدی و باهدف حصول نتیجه انجام شود. در آغاز مذاکرات جدی هسته ای در 2013، کف خواسته های دوطرف مشخص و روشن شد که ایران حقوق هسته ای و رفع تحریمها را میخواهد وآمریکا و قدرتهای جهانی نیزعدم ساخت بمب هسته ای. دیپلماتها و رهبرانشان عزم راسخ برای حصول توافق داشتند تا جایی که وزرای خارجه ایران و آمریکا درمقاطع نهایی مذاکرات، 18 روز دریک هتل مذاکره کردند که طولانی ترین مذاکرات بعد از مذاکرات جنگ جهانی اول درجریان کنفرانس 1919 ورسای بود.
3-کنارگذاشتن خواستهای حداکثری و جستجوی راه حلی مرضی الطرفین و آبرومندانه برای هردو طرف که قابل دفاع در داخل کشورهای طرفین بود.
4- توافقی جامع با اجرای گام به گام. دلیل اینکه امروزه برجام آسیب پذیر است، این است که آمریکا به تعهداتش عمل  نمیکند درحالیکه ایران به تعهدات خود کامل عمل کرده ومنتظر است که طرف مقابل به تعهدات کامل خود در رفع کامل تحریمها عمل کند. برای بدست آمدن یک توافق پایدار درمورد کره شمالی بگونه ای که درسالهای اولیه اجرا مورد تهدید قرار نگیرد،باید اقدامات گام بگام متقابل، دقیق و متناسب باهم تعریف شوند.
5-با توجه به تجربه برجام، کره شمالی باید مذاکرات هسته ای خود را براساس بی اعتمادی کامل به آمریکا انجام دهد زیرا تجربه برجام نشان داده که با تغییر رییس جمهور در آمریکا، تعهدات بین المللی این کشور زیر پا گذاشته میشود.
6-مذاکرات باید چند جانبه باشد. مذاکرات برجام با حضورهرپنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان بود. درمذاکرات هسته ای آمریکا و کره شمالی، کره جنوبی،ژاپن و سایر قدرتهای مرتبط باید حضور داشته باشند زیرا که هرتوافق دوجانبه کره شمالی با آمریکا، ناپایدار خواهد بود.
7-شورای امنیت سازمان ملل باید توافق را به تصویب برساند تا یک تعهد بین المللی برای طرفهای درگیر باشد.

 

*عکس شورای پانل بین المللی سوخت هسته ای با آقای لی عضوفعلی سنا و نخست وزیر سابق کره جنوبی

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل