شما اینجا هستید: Homeتحلیلسخن سردبیرادلب تعیین کننده آینده سوریه

ادلب تعیین کننده آینده سوریه

سیده مسعوده میر مسعودی

ادلب استانی است که این روزها باعث شاخ به شاخ شدن قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی باهم شده است .  آمریکا مدعی است که رژیم اسد حملات شیمیایی به آنجا داشته است و با این سخن و مدعا ،موضع حمله به خود گرفته است.
 از طرفی دیگر دولت سوریه این حملات شیمیایی را رد کرده و مدعی شده که این  حملات عادی برای نابودی آخرین پناهگاه مخالفان اسد بوده و این حملات را هم حق دولت خود برای استقلال و تمامیت ارضی خود می داند و دخالت آمریکا را دخالت در امور داخلی سوریه عنوان کرده است .
هم چنین روسیه و ایران به عنوان متحدان دولت سوریه از مواضع اسد طرفداری کرده اند و حق قانونی دولت قانونی سوریه برای نابودی تروریست ها دانسته اند  
ترکیه نیز به عنوان بازیگر منطقه ای فرصت طلب و منافع محور که سه میلیون آواره سوری را در  سرزمین خود جای داده مدعی است که این حملات توسط اسد صورت گرفته تا هم چنان جنگ و آشوب پایدار بماند و بتواند با ابزار آوارگان سوری هم چنان پرونده پیوستن به اتحادیه اروپا را زنده نگه دارد .
با این مقدمه وارد مبحث اصلی می شویم .آمریکا با عنوان کردن این جنگ احتمالی چه هدفی دارد و آیا می تواند در بازی چند وجهی در سوریه به اهداف خود  می تواند برسد ؟
در جواب می توان گفت آمریکا با سیاستی که در پیش گرفته بعید است که بتواند بازیگر قدرتمندی در سوریه باشد .علت اش هم این است ترامپ تقریبا در مواضع جهانی خود شعار "اول آمریکا" را در پیش گرفته که به مذاق دیگر بازیگران مهم در جهان خوش نیامده .خروج از قراداد های جهانی که سازمانها بین المللی به آنها احترام ویژه ای دارند اعتبار ترامپ را در مواضع جهانی کم  کرده است و اعتماد جهانیان را به آمریکا کاهش داده است .
از طرفی دیگر سوریه وارد جنگ فرسایشی شده و این کشور تبدیل به ابزار ثانویه برای اکثر بازیگران مهم برای رسیدن به اهداف ملی خود شده است .هرچند مخالفان اسد در سوریه در آستانه حذف  قرار دارند و بحران سوریه در مدل مایکل برچر  به قسمت کاهش بحران رسیده است ولی هر لحظه امکان دارد این بحران از نو شروع شود که بنظر نویسنده با منافعی که این زمین بازی سیاسی برای ایران و روسیه و ترکیه و عربستان  دارد امکان شروع بحران یا شروع بهار عربی دیگری وجود دارد .
بهرحال در حال حاضر ادلب استان حساس هم برای حکومت اسد و هم برای مخالفان اسد و هم بازیگران مداخله گر به عنوان متغیرها ی وابسته در مدل برچر کماکان وجود دارد و اندیشه های پشت این بازی چون اهداف منافع محور برای بازیگران است پیش بینی می شود که این جنگ فرسایشی هم چنان ادامه یابد و مثل غده ای سرطانی در خاورمیانه باقی بماند که به درمان جواب نمی دهد و با مرگ این بیمار داستان خاتمه پیدا می کند.