شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیربمناسبت ۱۴ تیر روز قلم

سخن سردبیر

بمناسبت ۱۴ تیر روز قلم

سیده مسعوده میر مسعودی

14 تیرمصادف با روز قلم است .در حقیقت روز دستهایی است که قلم ها را در دست می گیرند .روز ایده ها  و تفکراتی است  که با این دستها  برروی صفحات سفید نقش آفرینی می کنند. نوشته های که می توانند سرنوشت انسانها را رقم بزند .
حال همین قلم می تواند در دستی توانا مسیر یک ملت را هدایت  کند و یا  یک ملت را به بیراهه ببرد  .براستی ما چقدر قلم را می شناسیم و چقدر دست های ما در هدایت این قلم ها دخیل اند .نمی توان پاسخی واضح به این سوال داد . کشور ما  تمدنی غنی دارد پس دست های قدرتمند قلم در این کشور بوده و با نگاهی به آثار ارزشمند تمدن ایرانی نیز این موضوع قابل اثبات است .ولی آیا ما به عنوان وارثان این قلم   ، توانستیم جایگاه قلم ایرانی حفظ کنیم . آیا قلم های ما باز در دستان فرهیختگان علم و صداقت است . آیا دستان ما باز بر روی صفحات سفید، توانایی ها و پتاسیل های تمدن ما را به نظم می کشد؟
قلم قدرتمند است قلم توانا است .قلم خلاق است و تفکر و جهت  و عمق فکری فکری گیرنده قلم تواناتر و قدرتمندتر است . در حال حاضر قلم و صاحبان قلم در کشور ما کم نیستند و این با عث افتخار است ولی باز کم است چون  ما نیاز به  ترویج و  آموزش همگانی برای بدست گرفتن قلم ها و آزادی های قلم و صداقت در قلم داریم . ما نیاز به قلم آزاد داریم قلمی که  در دست صاحب قلم آزادانه حرکت کند و نقش ها بیافریند .قلم در بند ،ملتی را در بند می کند و قلم آزاد ملتی را نوید آزادی می دهد . قلم توانا است باید به قلم احترام گذاشت تا بتواند نمایش ایده های دست های توانا بر هستی  را به تماشا بگذارد . بار دیگر روز قلم را بر فرهیختگان این سرزمین تبریک می گویم .
 

۹۶/۴/۱۴

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل