شما اینجا هستید: Homeمقالات علمی پژوهشیمقالاتجایگاه منطقه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی آلمان پس از جنگ سرد

جایگاه منطقه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی آلمان پس از جنگ سرد

 دکتر علی آدمی

 جبار خدادوست

چکیده

با وحدت آلمان و فروپاشی نظام دو قطبی سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز دچار تغییر و تحول گسترده ای گردید. آلمانی که در دوران جنگ سرد زیر چتر حمایتی آمریکا قرار داشت و تمامی برنامه هایش متاثر از فضای دو قطبی بود، با پایان جنگ سرد و رهایی از زیربار تهدید شوروی، کاهش وابستگی به آمریکا، قدرت اقتصادی، جمعیت و موقعیت ژئو پلتیکی اش شرایط و موقعیت کاملا ًجدیدی برای ایفای نقش فعالتری در عرصه تحولات  منطقه ای و بین المللی از جمله منطقه حساس غرب آسیا و خلیج فارس پیدا کرد. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیک منطقه خلیج فارس و به جهت برخورداری این منطقه از منابع عظیم نفت و گاز، آلمان نیز از فرصت پدید آمده پس از دوره جنگ سرد استفاده و سعی کرد با اتخاذ رویکردی برون گرایانه در چهارچوب اتحادیه اروپا ، ناتو و سازمان ملل متحد حضوری موثر و فعالتر در حل مسائل و بحران های این منطقه حساس جهان داشته باشد. 

بر همین اساس و نظر به حضور فعال آلمان در عرصه تحولات  منطقه ای و بین المللی و اهمیت خاص حوزه خلیج فارس ، این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش تحقیق تبیینی – تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای،  به بررسی جایگاه منطقه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی آلمان و تبیین نقش این کشور در تحولات این منطقه مهم و تاثیرگذار جهان در دوره پس از جنگ سرد بپردازد.

کلید واژه ها:   آلمان، سیاست خارجی و امنیتی،  دوره پس از جنگ سرد، غرب آسیا، خلیج فارس. 

     

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل           

 

 

 
پيوست ها :
Download this file (آلمان و خلیج فارس.pdf)آلمان و خلیج فارس.pdf
سايز فايل :1147 kB
تعداد دانلود فايل :165 بار دانلود شده