شما اینجا هستید: Homeمقالات علمی پژوهشیمقالاتتاثیرپذیری روابط عربستان سعودی و ایران از برجام

تاثیرپذیری روابط عربستان سعودی و ایران از برجام

روح اله سوری،کارشناس ارشد روابط بین الملل

 چکیده

 به نظر می رسد وضعیت حاکم برروابط میان عربستان سعودی باجمهوری اسلامی ایران پس ازانقلاب به شدت متاثرازانگاره های نظریه واقع گرایی بوده است.از دیداین کشورهرانچه که منجربه افزایش قدرت وجایگاه ایران شود به عنوان یک تهدیدوخطردرجهت کاهش قدرت خود تفسیر شده است. از جمله مهمترین عامل هایی که ازنظرعربستان سعودی چنین نتیجه ای رادرپی داشته است توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 می باشد.فضای مساعدایجادشده درسیاست خارجی ایران پس ازبرجام و توانایی ایران برای حل مهمترین مشکل امنیتی و سیاسی خودباغرب ازطریق مسالمت امیزودریک بازی برد- برد،ازسوی عربستان سعودی به معنای قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران ودرمقابل کاهش جایگاه ونفوذخوددرمنطقه تفسیرگردیده است.به همین دلیل فرضیه مقاله حاضراین است که اقدامات عربستان سعودی درمنطقه ازجمله حمله این کشوربه حوثی های یمن وهمچنین حمایت از مخالفان ومعارضین بشاراسددرسوریه همگی درراستای ممانعت ازتغییرموازنه قوای منطقه ای به نفع ایران در فضای پسابرجام می باشد.همچنین برداشت مبتنی بر سیاست قدرت عربستان سعودی ازرابطه خودباجمهوری اسلامی ایران و تعریف این رابطه درقالب یک بازی برد- باخت این کشوررا به سمت شکل گیری یک ائتلاف با اسراییل وحمایت از رویکردجدیدایالات متحده امریکادر قبال برجام سوق داده است.

مقاله حاضرضمن تحلیل فرضیه هابراساس نظریه واقع گرایی براین عقیده است که، ایفای نقش موثر ایران درحل مسایل منطقه ای باهمکاری کشورهای مهم منطقه ای ومهمترازهمه تاکیدبرمشترک بودن امنیت درمنطقه ومنافع مشترک میان ایران وعربستان درزمینه امنیت منطقه ای می توانددربهبودروابط میان ایران و عربستان درفضای پس ازبرجام نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه: برجام،توافق هسته ای،عربستان،موازنه قوا،ایران

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

پيوست ها :
Download this file (تاثیرپذیری روابط عربستان سعودی و ایران از برجام.pdf)تاثیرپذیری روابط عربستان سعودی و ایران از برجام.pdf
سايز فايل :633 kB
تعداد دانلود فايل :247 بار دانلود شده