شما اینجا هستید: Homeگزارش

بررسی ابعاد عملیات شاخه زیتون

دکتر مانی محرابی

گزارش بیست و نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تحول از جهان روح بنیان به جهان منفعت بنیان: ضرورت ایجاد ثبات در خاورميانه

رامتین رضایی: عضور هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

بیست وششمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

رای مثبت به استقلال کردستان؛ راهبرد مناسب ایران در قبال این موضوع

روح اله سوری

 بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

30 عامل مهم در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مصطفی آذریان

تحلیلگر مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل استراتژیک  روسیه

ادامه مطلب...

ضرورت اتخاذ استراتژی برد - برد از سوی ایران در قبال سوریه

بیست و یکمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

روح الله سوری /کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تداوم تهاجم ترکیه به شمال سوریه دلایل وپیامدها

داود احمدزاده

گزارش بیست و نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ايران و روسيه در افغانستان

جاوید حسینی:پژوهشگر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان

بیست وپنجمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چالش های اقتصادی و سیاست خارجی اربیل در روابط با کشورهای منطقه و بین الملل پس از رفراندوم

محمد علی هژبری

 بیست وچهارمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

تقابل ایران و عربستان در عراق

بیست و یکمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

محمد علی هژبری /دانشجوی دکتری علوم سیاسی

ادامه مطلب...

خودمختاری اقلیم کردستان عراق و موانع پیش رو

مهدی پادروند

بیستمین هم اندیشی تلگرامی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل

 

ادامه مطلب...