شما اینجا هستید: Homeگزارش

روسیه و خاورمیانه

مصطفی آذریان:تحلیلگر استراتژیک  مسائل روسیه و سردبیر ایراسیه

هجدهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ابهام در آینده‌ خاورمیانه در عصر آمریکای ترامپ

اکبرمختاری مدرس مدعو دانشگاه و کارشناس ارشد روابط ‌بین‌الملل

شانزدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

سلسله مباحث  "ابهام در آینده خاورمیانه"

ادامه مطلب...

رویکرد روسیه نسبت به بحران سوریه

مجتبی جلال زاده تحلیل گر مسائل اروپا و خاورمیانه 

سیزدهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

چهارمین نشست جهانی شدن

 رامتین رضایی: عضو هیئت تحریریه

ادامه مطلب...

صلح ،نصوص وروایت های دینی

دکتر محمد منصور نژاد

دهمین هم اندیشی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل 12 بهمن 1395

ادامه مطلب...

بررسی بحران سوریه در خاور میانه کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای

مهدی پادروند /کارشناس ارشد روابط بین الملل

هفدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

پنجمین نشست جهانی شدن با موضوع دولت های مجازی در عصر جهانی شدن

گزارش از رامتین رضایی

ادامه مطلب...

روسیه و بحران اوکراین

مصطفی آذریان تحلیلگر مسائل استراتژیک روسیه

گزارش سیزدهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

ادامه مطلب...

صلح از منظر حقوق بین الملل

دکتر امیر مقامی

دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)

ادامه مطلب...

صلح در روابط بین الملل از منظر فقه روابط بین الملل شیعی

دکتر سید محمد ساداتی نژاد

نهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل یکشنبه 10 بهمن 1395

ادامه مطلب...