شما اینجا هستید: Homeیادداشت

ترامپ 2020 ترامپی که خود را پیش از انتخابات باخت

نسیبه حق گو کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

هوش مصنوعی و دموکراسی

رضا میرزایی کارشناس ارشد روابط بین الملل

ادامه مطلب...

مسابقه اسلحه سازی هوش مصنوعی ایالات متحده و چین

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

انتخابات آمریکا

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

خبرگزاری ایلنا

ادامه مطلب...

توافق صلح اسراییل و امارات و درس آموزه های آن بر تراضی طرفین ایران و امریکا

بنیامین صادقی: پژوهشگر صلح  و روابط بین الملل

ادامه مطلب...

شباهت انتخابات 2020 امریکا با دموکراسی شکننده

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

فاشیسم در امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

نقش هوش مصنوعی در انتخابات 2020 ایالات متحده امریکا

زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...

ایران و عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل

امین رفیع

ادامه مطلب...

قراداد 25 ساله ایران وچین(نگاه انتقادی )

زهرا شریف زاده: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

ادامه مطلب...