بررسی آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا(بخش پایانی)

پنجاه و ششمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل

دکتر مهدی مطهرنیا؛ استاد روابط بین الملل و آینده پژوه سیاسی،اجتماعی و فرهنگی
دکتر مهدی نوربخش استاد تجارت خارجی و روابط بین الملل دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا
مجری جلسه : روح الله سوری
تدوین:زهرا شریف زاده


سوال سوم:
در صورت پیروزی بایدن چه تغییراتی را در سیاست خاورمیانه ای امریکا می توان انتظار داشت و تا چه حد این تغییرات می تواند موفقیت امیز باشد؟

دکتر نوربخش
اصولا نگرش دموکرات ها از اوضاع و احوال خاورمیانه بسیار با جمهوری خواهان فرق می کند.اولا وقتی به مسئله فلسطین می رسد آنها به دو تا دولت اعتقاد دارند.به حقوق فلسطینیان در این رابطه اذعان دارند آن را قبول دارند.چیزی در طول امسال و چند سال گذشته در امریکا اتفاق افتاده است این است که بدنه مردمی حزب دموکرات چیزی معادل هفتاد درصد دموکرات ها الان سخت حامی حقوق فلسطینیان هستند و این فشار بزرگی روی حزب دموکرات است .این است که در این رابطه وضع کاملا مشخص است.دموکرات ها به هیچ وجه چنین رابطه ای را که اکنون ترامپ با عربستان سعودی دارد ،این رابطه را نخواهد داشت.البته این به این معنی نیست که امریکایی ها قطع رابطه با عربستان سعودی می کنند .اما چنین رابطه ای که اکنون ترامپ دارد یک چک سفید به عربستان سعودی داده و چنین چیزی در دوره بایدن اتفاق نخواهد افتاد.
بیشتر دموکرات ها به فکر این هستند که با آمدن بایدن ثبات درون خاورمیانه ایجاد کنند این چیزی است که چینی ها هم انتظار آن را دارند.چینی ها هم بدنبال نفوذ دیگری در خاورمیانه هستندومی دانید چینی ها هیچ سرمایه گذاری نظامی برای ثبات منطقه نکرده اند و نخواهند کرد.مادامی که امریکایی ها بتوانند با آنها کنار بیایند که دولت دموکرات می تواند با چین کنار بیاید برای آنها کافی است.آنها دنبال تجارت درون منطقه خاورمیانه هستند نه دنبال رقابت نظامی.اصولا چینی ها الان در منطقه خاورمیانه و هیچ حای دنیا بدنبال چنین رقابتی نیستند.حالا چین وضع نظامی خودش را دارد و در آن هیچ بحثی نیست و قدرت نظامی خودش را تکمیل می کند اما وارد چالش نظامی با امریکا نمی خواهد بشود بخاطر اینکه در جنگ سرد چینی ها درس های زیادی گرفته اند.
وقتی صحبت از ثبات درون منطقه خاورمیانه می کنیم چیزی که کشورهای اروپایی دنبال آن هستند و بدنبال این می گردند که درون خاورمیانه بتوانند مشکلاتشان را با کشور ایران حل کنند و بعد امکان این را ایجاد کنند که درون منطقه خاورمیانه روابط بعنوان مثال ایران و عربستان سعودی ودیگر کشورها به وضعی برسد که بتوانند یک ثبات نسبی را در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنند.این تصمیم ماست.من فکر می کنم دموکرات ها یک فرصت بزرگی را دارند ایجاد می کنند که اگر بایدن انتخاب شود این فرصت بزرگ را به نظر من کشور ما باید غنیمت بداند.غنیمت هم به این تعبیر که اکنون من در کلیپ پیش به آن اشاره کردم پایان یک دوره برای سیاست خارجی کشورما می باشد و ما باید بفهمیم که یک دوران جدید را شروع بکنیم دورانی که در سیاست خارجی کشور ما بدنبال منافع ملی کشورماست.بدنبال منافع اخلاقی کشورماست.من روی این منافع اخلاقی بسیار تکیه می کنم بخاطر اینکه دخالت نظامی ایران در سوریه بسیار به اعتبار ما در دنیای عرب و کشورهای همسایه لطمه زد.
حالا ممکن است بعضی ها برگردند سر مسئله عربستان سعودی و من اصولا این مقایسه را نمی کنم.ایران را من در جای دیگری قرار می دهم.من توقع ام از عربستان سعودی یک نظام خودکامه است و توقعی نیست که من از کشور خودم دارم.کشور من مردم فرهیخته اش کشوری که منافع انسانی اش بسیار بالاست.در این حیطه ها هم برای خودش فکر واندیشه ای جدید داشته باشد.این است که من فکر می کنم که امریکایی ها درون منطقه نه به شکل نظامی می آیند.می خواهند ثبات ایجاد کنند .فشارها روی دولت اسرائیل برای حل مشکلات با فلسطینی ها می گذارند.و اصولا هم امریکایی ها و هم اروپایی ها بدنبال ثبات هستند.


دکتر مطهرنیا
تغییرات در سیاست های ایالات متحده امریکا در باب مناطق و حتی در باب مسائل مربوط به داخل کشور بین دو حزب بیشتر در بخش تاکتیک ها و تکنیک ها یا طرح وبرنامه ها می باشد.ببینیم یک کشوری که دانشگاههای اجتماع پرور و دولت ساز دارد و تمام پژوهش هایشان فراحزبی صورت می پذیرد تنها رقابت در دوران ریاست جمهوری این قطب بندی را شکل می دهد و به هر تقدیر با وجود اصطکاک فراوان در دولت فدرال این پیوند را پیدا کردند که پنجاه ایالت مختلف را در 230 سال متحد نگه دارند.نمی توانیم به این راحتی این دیدگاه را نادیده بگیریم.لذا سیاست ها چندان تغییری نخواهد کرد.
ببینید من به بعد از جنگ سرد توجه می کنم.جنگ سرد ما یک برتری سیاست برون مرزی ایالات متحده امریکا باشد و در دوران پس از جنگ سرد سیاست درون مرزی شدت و حدت پیدا کرد.خوب این همان جابجایی است که پس از هر جنگی بوجود می آید.اما نشانه ی بازگشت به یک تراز عادی هم هست.وقتی بیل کلینتون سرکارآمد بالطبع باید به سیاست درون مرزی می پرداخت ولی با این سیاست درون مرزی بر مبنای آنچه که دالاس می گوید که پیوند میان داخل و خارج دیپلماسی سیاست برون مرزی باید برگرفته از جامعه درون مرزی می بود.یعنی برگرفته از نیازها و ارزش های شهروندان امریکایی که دولت کلینتون تاکید خودش را بر اقتصاد گذاشت و اعلام داشت که بازدارندگی ناشی از آموزه ی مهار می باید جای خود را به گسترش جامعه های مردم سالار بازار آزاد بدهد.این از زمان کلینتون شروع شد و من بارها گفته ام که جهان آینده جهان رو در روی ما سرمایه داری اقتدارگرا با پرچم داری چین و رودررویی اش با پرچم داری دموکراتیک است.
در آینده امریکا در دادوستد با جهانی است که برآن سلطه دارد و اگر نداشته باشد نمی تواند دادوستد خودش را تضمین بکند.بلکه ایت کشور بخشی از مجموعه ی اقتصاد بازار آزاد را دنبال می کند.اگر چه می گوید بازار آزاد و بدنبال آن است اما تضمین آن را از طریق هژمونی ایلات متحده صورت می پذیرد و این هژمونی نیاز دارد که سیاست خاورمیانه ای امریکا با قدرت و حدت پیش برود .لذا همانگونه که گفتم سیاست خاورمیانه ای امریکا تغییر چندانی نخواهد پذیرفت.تنها در تاکتیک ها و تکنیک ها تفاوت خواهد بود و ادبیات کار تا حدودی عوض خواهد شدنه هدف گذاری ها.
حتی طرح و برنامه ها به این معنا که بخواهیم ما بگوئیم تغییراتی در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکا بوجود خواهد آمد من به این چندان اعتقاد ندارم و بر این باور هستم گه این تغییر چندان تغییر قدرتمدی نخواهد بود و در برگیرنده آن چیزی خواهد بود که به هر تقدیر نشان دهنده روش برآورد دموکرات ها از منظز تاکتیکی و تکنیکی و ادبیاتشان می باشد.
امریکایی ها تلاش داشتند در منطقه حضور جدی داشته باشند ظهور همراه حضور شکل گرفت تلاش کردند ناامنی را در منطقه مدیریت بکند وسپس بعد از این ناامنی و مدیریت ناامنی،توازن ضعیف بوجود می آورند و اکنون مدیریت امنیت نسبی دارند وهمانگونه که می بینیم رئیس جمهور فرانسه وارد لبنان می شود وارد عراق می شود وبارها گفته ام آنها را در این مسیر و ورود به خاورمیانه عربی راه را باز می کنند تا بتوانند روسیه و اروپا را بعد از اوکراین در اینجا مشغول بکنند و دموکرات ها این کار را باز هم بسیار قوی تر دنبال خواهند کرد.

سوال چهارم
چه پیش بینی از وضعیت شکاف های موجود در جامعه امریکا پس از انتخابات می توان داشت؟ درصورت پیروزی بایدن آیا می توان پیش بینی ورود آمریکا به یک دوره ناآرامی های داخلی را داشت؟ و یا برعکس در درصورت پیروزی ترامپ هم باید منتظر وقوع تحولاتی در سطح داخلی جامعه آمریکا باشیم؟

دکتر نوربخش
باید خدمت شما عرض کنم که آمریکا اکنون با سه بحران عظیم روبروهست:بحران اول :بحران بیماری کرونا این بیماری کنترل نشده است وسخت در حقیقت به سلامت جامعه ضربه زده است.بحران دوم:که در اثر بحران اول ایجاد شده است بحران اقتصادی امریکاست.بخاطر اینکه این بیماری کنترل نشد شما یک بحران دومی را ایجاد کردید که چندین میلیون امریکایی اکنون بیکار هستند.بسیاری از مشاغل هنوز بسته است.اقتصاد امریکا و مقدار قرضی که روی آن گذاشته است.الان به اندازه ی GDP یکسال امریکاست.اکنون وضع در این رابطه خیلی بغرنج است. سومین بحرانی که اکنون امریکا با آن روبرو است بحران تبعیض نژادی است دولت ترامپ اگر سرکار برگردد من فکر می کنم مشکلات امریکا شدت بیشتری می گیرد و امریکا وارد بحران های بسیار زیادتر می شود .اگر بایدن انتخاب شود همینگونه که خودش هم بحث می کند اول باید به سراغ کنترل بیماری کرونا و وضع اقتصادی مردم رفت و آن را روبراه کرد.یعنی دو تا کاری هست دو تا تقدمی هست که در برنامه ی بایدن می توانیم ببینیم و بایدن در طول نآرامی های نژادپرستی یا Black Lives Matter همیشه طرف آنها را داشت آنجا ایستاده است و سیاهان حامی او هستند و می دانند که او بسیار بهتر از ترامپ می تواند به این مشکلات بپردازد.
یکسری هم بحث می کنند که شاید بتوان گفت یک بحران دیگری که امریکا با آن روبرو هست و بسیاری از فرهیختگان امریکا این را بحث می کنند اصلا دموکراسی در امریکا و حکومت قانون با چالش ترامپ روبرو شده است.بسیاری بحث می کنند که اگر دولت ترامپ یا ترامپ انتخاب شوذ برای چهار سال آینده اصلا نهادهای دموکراتیک در این کشور با شرایط عجیبی و عظیمی روبرو می شود.
این حرف را تنها دموکرات ها نمی زنند این حرف را بسیاری از جمهوری خواهان که اکنون حامی بایدن شدند که این هم بحث بسیار مفصلی هست همه آنها این حرف را می زنند که ترامپ به ارزش های دموکراتیک در این کشور وبه نهادهای دموکراتیک پشت پا زده است.واین است که با آمدن ترامپ سرکار من فکر می کنم اوضاع و احوال در امریکا بشدت بحرانی خواهد شدخصوصا با این بحث هایی که این چند روزه شده است و این کتابی که از آقای وودوارد بنام خشم دارد درمی آید و امریکا وارد بحران های جدیدی می شود.
اگر بایدن بیاید سرکار بسیار مشکل است اداره امریکا یا حکومت در امریکا و رئیس جمهور بعد از این بحران بیماری و بحران های سیاسی که ایجاد شده جامعه ای که الان دوقطبی شده است بسیار حکومت کردن در این کشور مشکل است بخاطر اینکه بسیاری از نهادها درون این کشور ضربه زده شده است.اما به هربار اعتباری که بسیاری برای بایدن قائل هستند در صحنه سیاست امریکا،کسی هست که تقریبا می شود گفت به طور نسبی در صحنه سیاست امریکا پاک دست است.انسان شناخته شده ای است بایدن از خانواده ی پایینی است واز خانواده ثروتمندی نیست .از همه جهت می شود به آن فکر کرد که آدم با اعتباری است.یکی از دلایلی که جمهوری خواهان پشت سر بایدن شناخت از بایدن است.در صحنه سیاست امریکا اعتبار دارد.این است که در هر دو حالت بنظر من در حالتی که بایدن انتخاب شود امریکا مشکلات فراوانی دارد که بایدن به آن بپردازد.اما اگر ترامپ انتخاب شود من فکر می کنم جامعه امریکا با بحران های بزرگتری روبرو شود.

دکتر مطهرنیا
پیش بینی متکی بر دیدن نیروهای پیشران یا ملاحظه دقیق پیشران ها در ده نیروی پیشران بنام MASL که من مطرح می کنم وبارها راجع آن با دوستان صحبت کردم از منظر اجتماعی،فنآوری،از منظر سیاسی،ارزش ها ،رسانه ها،امنیت،حقوق یا ارتش و نیروهای انسانی،اقتصاد و اکوسیستم و اکولوژی باید پیشران های متفاوت مؤثر بر تغییر را دید.جهان در این ده نیروی پیشران در حال تکان های شدید است جهان زیست ها در حال تغییر وتحول هستند.بحران کرونا آن را تسریع کرده و بحران کرونا تنها برای ایالات متحده امریکا نیست و ایالات متحده امریکایی که دارد در این بحران دست وپا می زند بالطبع هر چه بامت بیش برفت بیشتر نمود بیشتری دارد و بروز بیشتری هم دارد.بحران کرونا ایجاد کننده بحران اقتصادی است وبحران اقتصادی در ایالات متحده امریکا می تواند به نآرامی های اجتماعی و بهانه های گوناگون کمک کند و آنها را تشدید کند و کاتالیزور شود ودر بخش جریان باشد.
جوامعی که جوامع پایدار هستند و در برخورد با بحران ها روش های عالمانه ای را برمی گزینند و به جای آنکه از تمام قدرت در سرکوب در مراحل اولیه استفاده بکنند.روش های متداول دموکراتیک را پیش می برند و می توانند از آنها بعنوان فرصت استفاده کنند.بقول میشل برچر و بیلفیرد بحران 4 دوره دارد تولد ،شکوفایی،فروکش وپیامدها.پیامدهایش را باید دید در بحران کرونا الان برای ترامپ مطرح است وبرای بایدن وبعد از این انتخابات هم ادامه خواهد داشت.واکنون ترامپ توانسته با وجود اینکه اقتصاد ایالات متحده امریکا ضربه های سهمگینی را خورده در ارتباط با بحران کرونا در چند ده روز گذشته یک وضعیت بهتری را داشته باشد و همین موفقیت ترامپ را بیشتر کرده است.
در نظر سنجی ها بگونه ای که بالاتر از 50 درصد او را موفق تر از بایدن در مسائل اقتصادی ارزیابی می کنند و نظر سنجی ها فاصله ها را بسیار کمتر از گذشته به نمایش می گذارد این هم نمی تواند پایدار باشد این دلیل نیست.همین مسئله کرونا و رکود اقتصادی که ناشی از آن هست دستآوردهای بسیار چشمگیر او را در ارتباط با مسائل اشتغال و اقتصاد زیر سوال وپرسش برده است وبالطبع نمی توانیم آنها را هم نادیده بیانگاریم.اما اگر بتواند ترامپ در این وضعیت این موفقیتی که در دو هفته اخیر تقریبا شروع شده ادامه بدهد می تواند در این وضعیت فاصله را در نظر سنجی ها کم و احتمالا موفقیت بهتری هم در نظر سنجی ها از خودش به نمایش بگذارد.کاتالیزور و شدت بخشی جریان رکود اقتصادی و مسائل مربوط به کرونا خودش را در زمینه ی مسائل اجتماعی،در ارتباط با نژادپرستی نشان داد و موضع گیری هایی که بایدن می کند موضع گیری های مؤقرانه ودر واقع می توانیم بگوئیم در وضعیت دموکراتیک و دموکرات پسندتر از رویکردهای سخت و ادبیات خشن ترامپ هست و از این جهت این دو را در روبروی هم قرار می گیرند و بالطبع سازوکارهای خاص خودشان را دارند و اثرات و پیامدهای خاص خودشان را در دوران فروکش و پیامد ورای دهندگان می گذارند.ورأی دهندگان در امریکا ررأی دهندگان یکدست و یکپارچه نیستند و در ایالت های متفاوت آنگونه که می دانید و وقوف دارید،متمایز می شوند.بعد از پیروزی هر کدام از این چه اتفاقی روی خواهد داد تمام این بحران ها گریبان گیر دولت خواهد بود.

سوال پنجم
در زمان پیروزی ترامپ برخی بر این باور بوده اند که نظام چک و موازنه در ساختار سیاسی امریکا مانع از یکه تازی های ترامپ خواهد شد( خود بنده هم در همان روزهای ابتدایی پیروزی ترامپ یادداشتی با همین مضمون در ابرار معاصر تهران منتشر کردم) اما اکنون تا حدودی این ایده درست از آب درنیامده است و اخیرا استفن والت نیز در مقاله ای به ده دلیل دیکتاتور شدن ترامپ پرداخته است به نظر شما آیا نظام سیاسی آمریکا ممکن است پس از انتخابات 2020 به سمت تجدید نظر و یا اصلاح سیستم چک و موازنه داخلی حرکت کند تا در آینده روسای جمهوری با محدودیت های بیشتری روبرو شوند؟

دکتر نوربخش
جناب سوری عزیز این درست بحثی بود که که می خواستم در سوال در مورد یکی از بحران های پیش روی امریکا به آن اشاره کنم.ببینید بحثی که الان در درون جامعه فرهیخته امریکا هست که حالا چه کسانی که دموکرات هستند چه کسانی که جمهوری خواه هستند اما فرهیخته اند.آدم هایی هستند که بسیار در این زمینه ی ارزش های دموکراتیک کار کردند.آنها احساس شان این است که نهادهای دموکراتیک در امریکا ضربه خورده است و این نهادهای دموکراتیک اگر 4 سال آینده ترامپ به این کشور بر قدرت برگردد،ضربه های بیشتری خواهد خورد این بحث آقای والتز بحث کاملا درستی است اصولا بسیاری به رشد فاشیست در اروپا برمی گردند و اینکه چگونه هیتلر با انتخابات سرکار آمد و بعدا چگونه در اروپا عمل کرد.این یک بحثی است که در امریکا بسیار مطرح است این است که بعدها چه بشود وچه کار باید کرد.یک جامعه امریکا چه می کند ویا دموکرات ها یا بایدن سرکار بیایند چه کاری انجام می دهند آن بحثی است که من الان نمی توانم برای آن پیش بینی داشته باشم ولی چیزی که می توانم بگویم این است که امریکا حداقل بخش فرهیخته اش سخت بدنبال این است که اوضاع و احوال را به پیش از ترامپ برگرداند بخاطر اینکه در دوران ترامپ اخلاق سیاسی بشکلی وجود نداشت حالا در آن سطحی که در زمان اوباما یا بقیه وجود داشت این اخلاق سیاسی وجود ندارد،قانون شکنی به حد اعلای خودش رسیده و چیزی که همه در مورد آن فکر می کنند این است که ترامپ اصولا در این کشور دموکراتیک نیامده بود که نهادهای دموکراتیک را حفظ کند اصولا درون این چنین چارچوب دموکراتیکی شروع بعمل کردن کند.آن به شکل یک دلال است که بدنبال منافع خودش بود.در عرصه ریاست جمهوری این کشور و یکی از دلایلی که بسیاری از این نهادها ضربه خورده است این است که او بیشتر به فکر منافع شخصی خودش می باشد نمونه های بسیاری در این رابطه می توان گفت.الان دو روز پیش آقایی بنام برایان مورفی که در نهاد Homeland Security که تشکیلاتی بعد از یازده سپتامبر که در این کشور نهادهای اطلاعاتی امریکا را زیرمجموعه می برد که با هم همکاری کنند چیزی معادل 17 نهاد اطلاعاتی امریکا در این تشکیلات هست.این مسئول بخش اطلاعات این دپارتمان بوده است و چند روز پیش استعفا کرد و در امریکا می دانید افرادی که می آیند بیرون و اطلاعاتی می دهند.اینها به لحاظ قانونی کاملا محافظت شده هستند و آمد گفت:در Homeland Security یک مسئولی به آن گفته است خطر روسیه ی را در موردش بحث نکنید راجع خطر چین وایران بحث کنید.خیلی نمی خواهد که مسئله تبعیض نژادی در امریکا را بزرگ کنید و گزارش روی گروه های راست به این کشور بدهید تمرکزتان را روی گروه های چپ بگذارید و خود ترامپ اصولا در طول مدت صدراتش در طول این سه سال واندی مرتب این نهادهای قانونی را به چالش کشیده است.این است که این ها نهادهایی هستند که درون این نظم دموکراتیک شکل گرفته اند،پا گرفته اند در طول سال ها کار می کرده اند ،فعالیت می کرده اند و الان رئیس جمهوری سرکار آمده که این رئیس جمهور پشت پا به تمام این نهادها مخصوصا نهادهای قانونی در این کشور می زند.این که بعدا چه اتفاقی بیفتد؟
اگر بایدن اتفاق بیفتد من نمی دانم کجا در حقیقت اینها ترمیم می شود وبه چه شکلی ترمیم می شود اما چیزی که می توانم بگویم این است که اگر سنا هم دست دموکرات ها بیفتد در این رابطه خیلی پیش بینی های زیادی می شود سنا هم دست دموکرات ها خواهد افتاد.در این انتخابات آنوقت من فکر می کنم دست آقای بایدن بازتر خواهد بود برای تغییراتی که باید ایجاد بکند.این در صورت پیروزی بایدن است .در صورتی که ترامپ همانگونه که من خدمت شما عرض کردم ترس و وحشت این است که اگر ترامپ مجدد انتخاب شود ضربه ی بسیار بزرگی به نهادهای قانونی و دموکراتیک این کشور زده شده است.

دکتر مطهرنیا
ببینید آنچه که استفان والت می گوید خود نشان دهنده ظهور توأمان این نظام است .استفان والت در آن مقاله ده جهت گیری که نشان دهنده ی دیکتاتورشدن ترامپ است را منتشر می کند.او در دانشگاههای برتر امریکا(هاروارد) درس می دهد یکی از استادان شناخته شده نظام بین الملل و روابط بین الملل در درون امریکایی است که به راحتی مقاله او منتشر می شود به سهولت در برابر رئیس جمهور امریکا با ده ادله می ایستد.این خودش نشان دهنده ی چه جیزی است؟چه متنی را بر می تاباند؟آیا نظام سیاسی امریکا دارای این پتانسیل نیست که به طور مثال آقای دکتر نوربخش در ایالات متحده امریکا سیاست های ترامپ را زیر پرسش می گیرند و از جوبایدن هم حمایت هایی را هم دارند و بالطبع زمینه های متفاوت گفتگو با من در تهران فراهم می شود در کنار شما با ایران فراهم می شود.
آیا یکی از اساتید روابط بین الملل ما بسهولت می تواند سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر پرسش داشته باشد واینگونه عمل بکند؟لذا باید گفت در ایالات متحده امریکا یک ساختار وبافتار دموکراتیک حضور دارد واین حضور وظهور را نمی توان نادیده بگیریم،اصلاح سیستم در خود سیستم دیده می شود که بنّای ناب .برنامه ریزی همان ب اول بنّای ناب،اجرا بعد از اجرا بازخورد،اصلاح،نظارت ،ارزیابی،ارزشیابی انجام می شود وبدین وسیله اگر سر این کلمات را به هم بچسبانیم می شود بابای بنّا.
ما دارای یک ویژگی های معنادار در ایجاد یک فضای مثبت برای حفظ دموکراسی هستیم.اینکه در آینده رؤسای جمهور را با محدودیت های بیشتری روبرو بسازند اساسا رئیس جمهور در ایالات متحده امریکا حکم رهبری دولت فدرال ایالت متحده امریکا را دارد .همانگونه که در قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است این رهبری نمی تواند مادام العمر باشد بر مبنای آنچه که در قوانین ایالات متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم آمد و روزولت دوم چهار دوره رئیس جمهور شد.گاه بر مبنای نیازها اختیارات رئیس جمهور مانند بوش دوم افزایش پیدا کرده و گاه هم کاهش پیدا کرده که این شکل و موازنه ایجاد بشود بالطبع در وضعیت کنونی که ایالات متحده امریکا در برابر چالش های عظیم قرار دارد همانطور که آقای دکتر نوربخش به آن اشاره فرمودند محدود کردن قدرت رئیس حمهور با توجه به احتمال روی کار آمدن بایدن کاهش پیدا می کند و در صورت روی کار آمدن ترامپ با توجه به قدرت فعلی که ترامپ دارد سطح تنش میان کاخ سفید و کنگره را بالا خواهد بردوواین پیش بینی وجود دارد که تلاش بکند کنگره ایالات متحده امریکا با مجلس نمایندگان دموکرات زمینه های محدود سازی قدرت ترامپ را بعد از انتخابات در صورت پیروزی ترامپ فراهم بکند و مجلس سنا این بار قدرتمندتر در مسیر حرکت کند و همه چیز به انتخابات بعدی کنگره ایالات متحده امریکا باز می گردد.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل